Telefoniczna weryfikacja dostępności

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Taki mail został dziś wysłany do Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia Pan Filip Nowak p.o. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Szanowny Panie Prezesie W imieniu Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” i zrzeszonych w niej świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, zwracamy się do Pana w sprawie prowadzonej przez poszczególne oddziały NFZ,…

Details

Aneksy

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Zespół Negocjacyjny Porozumienia Zielonogórskiego uzgodnił treść aneksu przedłużającego nasze umowy do 30 czerwca 2021 roku. Podsekretarz Stanu S. Gadomski zobowiązał się, że dnia 18 listopada 2020 do świadczeniodawców POZ zostaną rozesłane jednobrzmiące aneksy o treści jak w załączniku. Wzór mogą Państwo zobaczyć pobierając go z pod linku zamieszczonego na końcu.…

Details

Telefonuje NFZ do lekarza i.. grozi karami

Kontrolerzy NFZ dokonują „telefonicznej weryfikacji dostępności do świadczeń”, podając się za pacjentów. Jeśli nie udaje im się od razu dodzwonić lub umówić na wizytę tego samego dnia, świadczeniodawcy otrzymują pisma z groźbą kar umownych „z tytułu niezapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców”. Takie akcje od kilu tygodni zgłaszają podmioty POZ z rożnych regionów kraju. Świadczeniodawcy Porozumienia Zielonogórskiego…

Details

Pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny Pan Jarosław Pinkas W imieniu lekarzy zrzeszonych w Związku Pracodawców POZ Federacji Porozumienia Zielonogórskiego  województwa świętokrzyskiego oraz swoim,  informuję o utrudnianiu pracy lekarzy POZ sprokurowaną  przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kielcach. Wpisując skierowanie w aplikacji “gabinet.gov.pl” z zaznaczeniem pobrania wymazu w kierunku SARS coV2  warunkach domowych, WSSE w Kielcach nie przyjmuje…

Details

Komunikat Zarządu Funkcyjnego do Członków PZ

Koleżanki i Koledzy, Dzień 4 listopad,  wyznaczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia  jako termin podpisania  aneksu do umowy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r , jest nieelegancką próba przymuszania nas do zgody na niekorzystne dla nas warunki wykonywania świadczeń, w okresie do  30 czerwca 2021r. Pomijając już kwestie pseudonegocjacji, które odbyły się pomiędzy decydentami a przedstawicielami…

Details

Aneksy – przypomnienie

Koleżanki i Koledzy, Przypominamy, że nadal czekamy na podjęcie i zakończenie rozmów naszego Zespołu Negocjacyjnego z przedstawicielami rządu. Na ten moment proponowane przez NFZ zapisy w aneksie są nie do przyjęcia.  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy mamy 30 dni na ich podpisanie, nie 7 dni jak bezprawnie zażądał NFZ .  Podpisywaliśmy już umowy w styczniu…

Details