Program FENIKS – informacje

Szanowni Państwo W załączniku przesyłam zaktualizowaną prezentację dot. programu Feniks Nabór dla placówek POZ rozpocznie się dopiero w 2024r., najprawdopodobniej w IV kwartale UE dla POZ – FENIKS – akt. wrzesień 2023Pobierz

Read article

Jest lista leków 65+/18-

Ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r., które zawiera listę bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Nowe listy leków zawarto w 2 wykazach stanowiących załączniki do obwieszczenia: wykaz…

Read article

Komunikat 1 września 2023

1. Zmiany w zasadach wypisywania recept od 1 września 2023 r. Tak jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie, w którym opisaliśmy obniżenie wieku z 75 na 65 lat dla leków dla seniora (S) tak od dziś wchodzi możliwość wypisania bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży czyli do ukończenia 18 roku życia – wymaga do wpisania “DZ” na…

Read article

KOMUNIKAT – bezpłatne leki dla seniorów i dzieci

Zarząd Federacji PZ informuje, iż w dniu dzisiejszym, 30.08.2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy refundacyjnej: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000173301.pdf. Zgodnie z nowelą: – już od dzisiaj, t.j. od 30.08.2023 r. dotychczas bezpłatne leki dla seniorów 75+ są bezpłatne dla większej grupy pacjentów: 65+, – od 01.09.2023 r. wprowadzona zostanie…

Read article

20 rocznica powstania Porozumienia Zielonogórskiego

W dniu wczorajszym w Zielonej Górze odbyły się obchody 20 rocznicy powstania Porozumienia Zielonogórskiego . Były wspomnienia o osiągnięciach, o kłodach jakie nam rzucano pod nogi, No i o tym co dzięki nam wszystkim zrzeszonym w FPZ osiągnęliśmy. Wspomnieliśmy także o koleżankach i kolegach , którzy odeszli. Był tort lampka szampana, a najważniejsze atmosfera którą…

Read article

Informacje o nowych zasadach dla recept na leki psychotropowe

Ważna zmiana dla lekarzy wystawiających pacjentom recepty na środki odurzające lub psychotropowe. 2 sierpnia 2023 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego celem jest ograniczenie wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe bez badania pacjenta. Po wejściu w życie rozporządzenia lekarz przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe podczas badania będzie miał obowiązek…

Read article

Przypomnienie Kodeks RODO – dodatkowa polisa zabezpieczająca tylko dla naszych członków

Szanowni Państwo, Udostępniamy dla Państwa platformę www.kodeksrodo.pl, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO. Kodeks RODO to efekt naszej czteroletniej pracy z firmą JAMANO. Jest to pierwszy w Polsce tego typu dokument zatwierdzony oficjalnie przez Prezesa UODO. Kodeks został przygotowany dla członków Porozumienia Zielonogórskiego, czyli elitarnej grupy placówek medycznych, która chce potwierdzić certyfikatem zatwierdzonym…

Read article

E-zdrowie zmniejsza biurokrację

Od lipca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. 2023 poz. 1282), które znosi obowiązek składania przez placówki medyczne tygodniowych sprawozdań – tzw. druku MZ-55 – o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę.  – Od kiedy pamiętam, a jestem już lekarzem z ponad dwudziestoletnim stażem lekarze musieli wysyłać do Sanepidu sprawozdania z liczby przyjętych pacjentów…

Read article

Zmiana wysokości stawek – przewlekle chorzy

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Federacji PZ chciałem przekazać Państwu kolejne dobre informacje. Federacji udało się przekonać NFZ do podniesienia wysokości stawek dodatku wypłacanego w przypadku objęcia opieką osób przewlekle chorych. Zmiana wynika z postanowień zarządzenia nr 104 Prezesa NFZ, pełną treść Zarządzenia przesyłamy w załączeniu. Zgodnie z poprzednim komunikatem, Federacja PZ wystąpiła do resortu zdrowia…

Read article

Funkcja ławnika – zaświadczenia

Koleżanki i koledzy, rozpoczął się okres rekrutacji kandydatów na ławnika. W Ustawie o sądach powszechnych zapisano, że kandydat na ławnika przedstawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji, wystawione przez lekarza poz. Proszę pamiętać, że nie każdy, kto pracuje w poz, jest lekarzem poz w rozumieniu ustawy! Zapisano również, że jest to zaświadczenie płatne. Cenę powinniście…

Read article

Komunikat – płace minimalne

Szanowni Państwo, Zgodnie z postanowieniami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 1 lipca 2023 roku obowiązywać będą nowe płace minimalne dla pracowników podmiotów leczniczych.  W załącznikach przesyłamy komunikat, wzór zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i tabelę zawierającą stosowne wskaźniki wraz z przeliczeniami. Zarząd Funkcyjny…

Read article