Wzory skarg do RPP

KOMUNIKAT szablony pism do RPP – skargi na Szpitale/poradnie aos Zarząd Federacji, w związku z przekazywanymi przez poszczególne Związki i świadczeniodawców, informacjami o naruszeniu przez szpitale/poradnie aos praw pacjenta np. poprzez: – odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po zwolnienia lekarskie, – odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po skierowania na wykonanie wymaganych przez szpitale badań, zaleca…

Read article

Komunikat – dane dla AOTMiT

KOMUNIKAT – dane dla AOTMiT W związku z kierowanymi w ostatnim czasie przez AOTMiT, do świadczeniodawców poz, wezwaniami o przekazanie danych kadrowo płacowych, Zarząd Federacji informuje, iż : – obowiązek podania takich danych istotnie został ustanowiony (art.  31lc ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), – ustawa nie przewiduje żadnych sankcji…

Read article

MZ o wystawianiu tzw. recept rocznych

Minister zdrowia poinformował, że w związku z nowymi zasadami wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, od 1 marca 2024 r. funkcjonuje system informatyczny (w ramach tzw. „systemu P1”) obliczający ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaka może być wydana pacjentowi w aptece.  Termin zakończenia okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach, ulega…

Read article

☝️Ponad miliard zł. z UE trafi do placówek POZ❗️

Porozumienie Zielonogórskie zabiegało o te środki przez wiele lat… To jeden z większych, obok przygotowania założeń do opieki koordynowanej, sukcesów Federacji Porozumienie Zielonogórskie. 💪 W 2020 roku Federacja włączyła się w tworzenie założeń do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.  Więcej na ten temat 👉  https://www.federacja-pz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=1211 Fundusze-grafikaPobierz

Read article

PILNY komunikat – Reprezentatywność

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia organizacji reprezentatywnych, t.j. w których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń zdrowotnych przekracza 10 000, prosimy o zgłaszanie, nie później niż do wtorku 29 marca 2024, do godz. 12:00 informacji o liczbie w/w osób w każdym ze Związków. Informację tą proszę oprzeć o rzeczywiste dane uzyskane…

Read article

Webinar nt. wdrożenia standardów ochrony małoletnich

Szanowni Państwo, W imieniu Wiceprezesa Wojciecha Pacholickiego i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zapraszamy na webinar skierowany w szczególności do kierowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą, których pacjentami są dzieci, a także osób, które w tych podmiotach zostały wyznaczone do opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Spotkanie on-line odbędzie się w poniedziałek 11 marca o godzinie 12:00. Szczegóły znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=25 Fundacja…

Read article

Zmiany w sposobie realizacji recept rocznych

https://prawo.mp.pl/wiadomosci/343196,zmiany-w-sposobie-realizacji-recept-rocznych29.02.2024MZ Od 1 marca 2024 r. system informatyczny (tzw. system P1) powinien obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaki należy wydać pacjentowi w aptece w zakresie wskazanych zasad – czytamy w komunikacie MZ. System informatyczny będzie wskazywał ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego do wydania pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego…

Read article

Wnioski o rezygnację z usług podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zaniechanie przetwarzania danych osobowych, wydanie dokumentacji medycznej.

Szanowni Państwo, Dzisiaj poruszymy temat wniosków o rezygnację z usług podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W ostatnim okresie coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których pacjenci naszych podmiotów zwracają się  z wnioskami, obejmującymi następujący zakres: • rezygnacji ze świadczeń lekarza POZ / pielęgniarki POZ / położnej POZ, • zaniechania przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przekazywania ich innym podmiotom (Narodowy…

Read article

Notatka po spotkaniu w siedzibie Pracodawców RP

Szanowni Państwo,  Przesyłam notatkę po spotkaniu w ramach Platformy Zdrowie Zdrowie.  Pracodawcy o priorytetach w ochronie zdrowia 21 lutego w siedzibie Pracodawców RP w Warszawie odbyła się konferencja Platformy Zdrowe Zdrowie, działającej w ramach tej organizacji. Spotkanie prowadził dr Andrzej Mądrala, przewodniczący platformy. Porozumienie Zielonogórskie reprezentował doktor Jacek Krajewski, prezes PZ. Dyskusję zdominowała rozmowa na…

Read article

Linki do cyklu Webinarów – Lekarz w kryzysie. Zdarzenia niepożądane, konflikty, hejt.. Obrona i profilaktyka

Szanowni Państwo, Zgodnie z obietnicą udostępniamy linki  do nagrań  webinarów  gdzie prowadzący: Dariusz Delikat Lekarz laryngolog i psycholog, trener komunikacji i coach, autor wielu programów szkoleniowych oraz artykułów popularnonaukowych dotyczących szeroko rozumianych umiejętności psychologicznych w trzech panelach omawia jak radzić sobie z  Zdarzeniami niepożądanymi, konfliktami, hejtem..  Takie sytuacje mają miejsce gdy zaburzona jest równowaga pomiędzy potrzebami i działaniami stron…

Read article

Uprawnienia pediatrów i internistów

Szanowni Państwo, W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi uprawień pediatrów i internistów poniżej przedstawiam informację przygotowaną przez mec. Bigosińskiego. W kontekście obowiązujących przepisów być może warto rozważyć odbycie przez pediatrów i internistów kursu organizowanego przez CMKP. https://www.cmkp.edu.pl/aktualnosci/obowiazkowy-kurs-dla-lekarzy-poz W chwili obecnej: – pediatrzy mogą zbierać deklaracje wyboru, aczkolwiek wyłącznie w zakresie dzieci do ukończenia 18-ego roku…

Read article