Informacja dla członków PZ

Informuję, że od 1 kwietnia 2020 roku otrzymacie dwie podwyżki: Podwyżka głównej stawki kapitacyjnej o 30 groszy na 1 pacjenta (dodając wskaźniki korygujące wychodzi ok. 50 groszy więcej na 1 pacjenta miesięcznie).  Dodatkowa płatność za koordynowanie opieki nad pacjentami chorymi przewlekle (cukrzyca, schorzenia tarczycy i układu krążenia), którzy w IV kwartale 2019 roku i w…

Pomoc dla firm w ramach tarczy antykryzysowej

Przygotowaliśmy dla Państwa dwa plakaty, które w czytelny sposób ilustrują zasady wsparcia dla firm w ramach Tarczy Antykryzowej 2.0.  W związku epidemią koronawirusa jest możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS. Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z pożyczki do kwoty 5000 zł z możliwością jej umorzenia.  W zakresie produktów dedykowanych dla podmiotów, które utraciły przychody na skutek…

Prawa do świadczeń zwolnienie ze składek

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Przedstawiam oficjalne stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego mówiące o tym, że system eWUŚ będzie świecił na zielono dla pacjentów, którzy przez 3 miesiące nie będą opłacali składek ZUS (pismo w załączniku). Z pozdrowieniemMarek Twardowski  Marek Twardowski 

Informacje prasowe

Dwie informacje prasowe:  1.    Porozumienie Zielonogórskie zwróciło się do ministra zdrowia o pilne rozesłanie do wszystkich wojewodów wytycznych co do zasad kierowania personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zdaniem Federacji, w pierwszej kolejności powinny to być osoby zatrudnione w placówkach medycznych, które w okresie epidemii udzielają mniejszej niż zwykle ilości świadczeń. 2.    Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje do ministra…

Pismo – wznowienie szczepień ochronnych

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Takie pilne pismo zostało dziś wysłane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Wiceministra Zdrowia Janusza Cieszyńskiego, Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, Wiceprezesa NFZ Bernarda Waśko, Wiceprezesa NFZ Filipa Nowaka oraz do mediów w Polsce. Pismo: 

Koronawirus wymusił koronerów

Powołanie przez wojewodów lekarzy do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem przewiduje projekt jednej z ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Sejm uchwalił ustawę 9 kwietnia, a 16 kwietnia przyjął część poprawek senatu. Ustawa właśnie została podpisana przez prezydenta.  Porozumienie Zielonogórskie od wielu lat apeluje do kolejnych ministrów zdrowia…

Pilna informacja dotycząca DPS.

W dniu dzisiejszym odbyła się ogólnopolska telekonferencja wszystkich wojewodów. Pojawiły się na niej duże zastrzeżenia, dotyczące sprawowanej opieki lekarzy POZ nad pensjonariuszami DPS. Przypominam o obowiązku udzielaniu telepopard pensjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach osobiste badanie chorego w DPS lub naszej przychodni. Leszek Kryczka 10.04.2020 r.