Pismo – wznowienie szczepień ochronnych

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Takie pilne pismo zostało dziś wysłane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Wiceministra Zdrowia Janusza Cieszyńskiego, Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, Wiceprezesa NFZ Bernarda Waśko, Wiceprezesa NFZ Filipa Nowaka oraz do mediów w Polsce. Pismo: