Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych

Koleżanki i Koledzy Prezes Wojewódzcy, Na portalach Oddziałów NFZ zostały opublikowane  Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020. Uważamy, po konsultacji z Konsultant Krajową w zakresie Medycyny Rodzinnej, że zalecenia te nie nadają się do zastosowania w POZ i mogą stanowić zagrożenie dla…