Informacja

Urzędnicy i politycy lepiej wyposażeni w środki ochronne od lekarzy  – Z przerażeniem stwierdzam, że służby, urzędnicy czy politycy w sejmie są dużo lepiej wyposażeni w środki ochrony osobistej niż lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Nie takie powinny być priorytety. Chyba, że mamy pomysł, kto zastąpi medyków, jeśli zostaną zarażeni – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego…

Jakie choroby powodują większą podatność na zakażenie COVID-19

Informacje o ciężkim przebiegu i większej śmiertelności COVID-19 u osób chorujących przewlekle niepokoją pacjentów z tej grupy.  Lekarze zalecają jednak zachowanie spokoju i rygorystyczne przestrzegania zasad profilaktyki. Chorzy przewlekle muszą chronić się przed zakażeniem koronawirusem w jeszcze większym stopniu niż pozostali, ze względu na grożący im cięższy przebieg COVID19. -Nie wiemy jeszcze wszystkiego na temat…

Potrzebne jednolite procedury – jest chaos i sprzeczne wytyczne

O pilne ujednolicenie procedur związanych z zasadami postępowania personelu medycznego w toku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zwróciło się do Głównego Inspektora Sanitarnego Porozumienie Zielonogórskie. Federacja proponuje przygotowanie pod egidą GIS telekonferencji w szeroki gronie ekspertów, w efekcie której doszłoby do ustalenia jednolitych zaleceń dla  poradni lekarskich. Powinni w niej uczestniczyć konsultanci w dziedzinie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej,…

Zamykane poradnie specjalistyczne? To możliwe, jeśli nie będzie lepszego finansowania

– Konieczne jest natychmiastowe i radykalne zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przeciwnym razie nastąpi odpływ kadry i zamykanie poradni, a pacjenci, których nie stać na korzystanie z usług prywatnych gabinetów, będą mieli ograniczony dostęp do opieki specjalistów – przestrzega ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik. Jak zauważa Andrzej Zapaśnik, w związku…

Komunikat z telekonferencji FPZ w dniu 21.03.2020r.

1. Zwiększenie do ponad 2 godz. teleporad tygodniowo. Przychodnie zamknięte. Udzielamy teleoprad, a w pojedynczych uzasadnionych przypadkach umawiamy chorego na konkretną godzinę i w pełnym zabezpieczeniu ochronnym całego personelu medycznego, badamy osobiście pacjenta. 2. Dodatkowe finansowanie dla POZ na zakupienie sprzętu ochronnego, ponieważ oprócz 5 l. płynu dezynfekcyjnego, nic POZ nie otrzymał. 3. Skutki prawne…

Komunikat KK_GIP_położne POZ_COVID-19

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego do wiadomości i przesłania członkom Państwa związków oraz umieszczeniu w części kodowanej serwisu związkowego. Materiał będzie dostępny również w części kodowanej serwisu FPZ. Z poważaniem C. Marczek Komunikat –

Wysłane pisma

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy.  Takie zdecydowane pisma zostały dziś wysłane przez Porozumienie Zielonogórskie do Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia, w których domagamy się przekazania środków finansowych lekarzom POZ na zakup środków ochrony osobistej przed koronawirusem. Prosimy o przekazanie treści tych listów wszystkim członkom Waszych związków. Z pozdrowieniem Zarząd Funkcyjny Pismo do MZ:  Pismo do…

Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach

Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach Skierowanie do okulisty, badania zlecone w ramach profilaktyki – to tylko niektóre przykłady nie najpilniejszych w czasach epidemii spraw, z którymi pacjenci dzwonią do przychodni POZ, blokując telefon dla osób potrzebujących naprawdę pomocy. Lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego apelują do pacjentów o odpowiedzialność i zachowanie rozsądku: poczekajcie z…

List Prezesa Jacka Krajewskiego

Koleżanki i Koledzy, Ostatnie dwa tygodnie to nasilenie działań związanych z zapobieganiem i leczeniem infekcji wywołanych przez wirus SARS-CoV-2.  Wzrost liczby zarażonych oraz zgony pacjentów chorych na COVID-19 spowodowały narastające zaniepokojenie, żeby nie powiedzieć panikę wśród części społeczeństwa i polityków. Wzmożona kampania informacyjna w mediach i prześciganie się w podawaniu coraz to bardziej zatrważających wieści…