Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie w dniu dzisiejszym przesłał stanowcze pismo do prezesa NFZ ministra zdrowia. Czekamy na efekty tego pisma. Nadal nie podpisujemy nowych aneksów.

Z pozdrowieniem

Wiceprezes Federacji PZ

Marek Twardowski