Informacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Uczestniczyłem dzisiaj w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia jako ekspert  Pracodawców RP desygnowany  tam przez Porozumienie Zielonogórskie. Zabrałem głos na temat aneksów, podwyżek płac  i związanej z tym postawy NFZ i MZ. Nadmieniłem, że po 7 latach od obowiązywania zapisu o 45 dniowych wypowiedzeniach umów Prezes NFZ jednostronnie postanowił…

Pismo do NFZ w temacie aneksów

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie w dniu dzisiejszym przesłał stanowcze pismo do prezesa NFZ ministra zdrowia. Czekamy na efekty tego pisma. Nadal nie podpisujemy nowych aneksów. Z pozdrowieniem Wiceprezes Federacji PZ Marek Twardowski