Zaczęło się od apelu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu do lekarzy rodzinnych o przekazywanie osobom, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiały, informacji o możliwości oddania osocza. Szybko zareagował Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców, a następnie kolejne związki zrzeszone w Federacji Porozumienie Zielonogórskie skontaktowały się z regionalnymi centrami krwiodawstwa, oferując swoją pomoc. Lekarze kontaktują się ze swoimi pacjentami, którzy pokonali koronawirusa, przekazują im informacje o terapii i miejscach, gdzie można oddać osocze, a przede wszystkim zachęcają do tej formy solidarności w obliczu pandemii. Akcja lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego prowadzona jest w całej Polsce. 

W sytuacji, gdy nie ma specyficznego leku przeciwwirusowego ani szczepionki przeciwko COVID-19, jedną z alternatyw w leczeniu tej choroby jest podawanie chorym osocza z krwi osób, które już przeszły zakażenie, a ich organizm wytworzył przeciwciała anty-Sars-Cov-2. Po przetoczeniu choremu mają one za zadanie zablokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem. Idea nie jest nowa, terapię opartą na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych stosowano w leczeniu m.in grypy hiszpańskiej w 1918 r., u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). W przypadku COVID-19 terapię osoczem prowadzi kilka ośrodków w kraju, ale w październiku, gdy dramatycznie wzrosła liczba chorych, osocza zaczęło brakować.

– Jako lekarze rodzinni jesteśmy na pierwszej linii walki z pandemią, mamy bieżące informacje o naszych zakażonych pacjentach oraz tych, którzy pokonali koronawirusa. Jeśli możemy pomóc, to pomagamy. Jak zawsze – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski.

Osoby, które mogą oddać osocze powinny być w wieku od 18-60 lat, bez poważnych, przewlekłych chorób. Zgłaszający się ozdrowieńcy muszą posiadać dodatni wynik badania na obecność SARS-Cov-2 wykonany metodą PCR lub dodatni wynik badania w kierunku obecności przeciwciał.