Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Przekazujemy dwie ważne informacje dla Waszych członków: sprawozdawanie szczepień przeciw COVID-19 celem uzyskania zapłaty z…

Read Article