KOMUNIKAT w sprawie płac minimalnych w ochronie zdrowia

Zarząd Federacji PZ informuje, iż: Zgodnie z postanowieniami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, Od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będą nowe płace minimalne dla pracowników podmiotów leczniczych. Tabelę zawierającą stosowne wskaźniki wraz z przeliczeniami załączamy do niniejszego komunikatu. Informujemy także, iż: 1. Podane w tabeli stawki wynagrodzeń…

Details

Rzecznik Praw Pacjenta

W nawiązaniu do informacji o nawiązaniu współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, którą przedstawiałem na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Federacji, przesyłam pismo jakie przez portale NFZ trafi do szpitali w sprawie kluczowej dla całego POZ, tj. odsyłania do POZ po recepty, skierowania na badania i zwolnienia. Przypominam jednocześnie o zgłaszaniu skarg na szpitale do RPP w przypadku…

Details

Informacja dla lekarzy rodzinnych

Po raz kolejny przypominamy iż lekarz rodzinny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, posiada prawo do wydania orzeczenia o dopuszczeniu do uprawiania określonej dyscypliny sportu, na podstawie wniosku bilansowego do 18-tego roku życia. W związku z zakresem badań w ramach badania bilansowego a zakresem badań dodatkowych (Ekg, badania laboratoryjne, ew. konsultacja neurologiczna) wymaganych w poradni medycyny…

Details

Inf. pras. Duże utrudnienia w programie szczepień przeciwko HPV. Lekarze oczekują zmian

Szczepienia przeciwko HPV powinny być dostępne w każdym punkcie szczepień w gabinetach POZ – podobnie jak szczepienia zalecane. Obecny system tych szczepień jest jednak skomplikowany i kompletnie niedostosowany do codziennej pracy lekarzy. Eksperci z Federacji Porozumienie Zielonogórskie oceniają, że panuje chaos i niepotrzebna biurokracja. Efekt? Mało chętnych nastolatków do szczepienia. Jeśli do tego dodać brak…

Details

Inf. pras. Program 40 PLUS tylko do końca czerwca 2024? Najwięcej stracą na tym pacjenci…

Założenie Programu 40 PLUS było bardzo proste, miał on odbudować zdrowie Polaków po pandemii. Wtedy wielu pacjentów nie wykonywało regularnie badań profilaktycznych, a niektórzy w ogóle ich unikali. Skutki takiego postępowania są tragiczne, do dziś nadal do gabinetów POZ trafiają pacjenci z zaawansowanymi chorobami oraz poważnie zaostrzonymi chorobami przewlekłymi. Stąd program Profilaktyka 40 PLUS pakiet…

Details

Inf. pras. Jubileusz Federacji Porozumienie Zielonogórskie w rodzinnym gronie

W tym roku Federacja Porozumienie Zielonogórskie (FPZ) obchodzi dwudziestolecie swej działalności w polskim systemie ochrony zdrowia. Uroczystości rocznicowe Federacji będą trwały przez cały rok. Rozpoczęły się 27 kwietnia uroczystym posiedzeniem zarządu oraz jubileuszową kolacją w gronie najbliższych współpracowników, która była doskonałą okazją do wspomnień z okazji dwudziestolecia rejestracji Federacji. Bogata historia tej organizacji pełna jest…

Details

Inf. pras. Opieka koordynowana to lepsza diagnostyka i skuteczniejsze leczenie

Pacjenci POZ – bez względu na to, czy mieszkają w dużym mieście, czy w małej miejscowości, zyskują wsparcie koordynatora, szerszy dostęp do badań diagnostycznych. Pula dodatkowych badań w ramach opieki koordynowanej umożliwia specjalistom medycyny rodzinnej w pełni wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie, pacjenci zaś mają szybciej stawiane diagnozy i intensyfikowane leczenie.  Przekonała się o tym…

Details

Wzory skarg do RPP

KOMUNIKAT szablony pism do RPP – skargi na Szpitale/poradnie aos Zarząd Federacji, w związku z przekazywanymi przez poszczególne Związki i świadczeniodawców, informacjami o naruszeniu przez szpitale/poradnie aos praw pacjenta np. poprzez: – odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po zwolnienia lekarskie, – odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po skierowania na wykonanie wymaganych przez szpitale badań, zaleca…

Details

Komunikat – dane dla AOTMiT

KOMUNIKAT – dane dla AOTMiT W związku z kierowanymi w ostatnim czasie przez AOTMiT, do świadczeniodawców poz, wezwaniami o przekazanie danych kadrowo płacowych, Zarząd Federacji informuje, iż : – obowiązek podania takich danych istotnie został ustanowiony (art.  31lc ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), – ustawa nie przewiduje żadnych sankcji…

Details

MZ o wystawianiu tzw. recept rocznych

Minister zdrowia poinformował, że w związku z nowymi zasadami wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, od 1 marca 2024 r. funkcjonuje system informatyczny (w ramach tzw. „systemu P1”) obliczający ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaka może być wydana pacjentowi w aptece.  Termin zakończenia okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach, ulega…

Details

☝️Ponad miliard zł. z UE trafi do placówek POZ❗️

Porozumienie Zielonogórskie zabiegało o te środki przez wiele lat… To jeden z większych, obok przygotowania założeń do opieki koordynowanej, sukcesów Federacji Porozumienie Zielonogórskie. 💪 W 2020 roku Federacja włączyła się w tworzenie założeń do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.  Więcej na ten temat 👉  https://www.federacja-pz.pl/index.php?mnu=wiadomosc&id=1211 Fundusze-grafikaPobierz

Details

PILNY komunikat – Reprezentatywność

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia organizacji reprezentatywnych, t.j. w których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń zdrowotnych przekracza 10 000, prosimy o zgłaszanie, nie później niż do wtorku 29 marca 2024, do godz. 12:00 informacji o liczbie w/w osób w każdym ze Związków. Informację tą proszę oprzeć o rzeczywiste dane uzyskane…

Details

Webinar nt. wdrożenia standardów ochrony małoletnich

Szanowni Państwo, W imieniu Wiceprezesa Wojciecha Pacholickiego i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, zapraszamy na webinar skierowany w szczególności do kierowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą, których pacjentami są dzieci, a także osób, które w tych podmiotach zostały wyznaczone do opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Spotkanie on-line odbędzie się w poniedziałek 11 marca o godzinie 12:00. Szczegóły znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=25 Fundacja…

Details

Zmiany w sposobie realizacji recept rocznych

https://prawo.mp.pl/wiadomosci/343196,zmiany-w-sposobie-realizacji-recept-rocznych29.02.2024MZ Od 1 marca 2024 r. system informatyczny (tzw. system P1) powinien obliczać ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaki należy wydać pacjentowi w aptece w zakresie wskazanych zasad – czytamy w komunikacie MZ. System informatyczny będzie wskazywał ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego do wydania pod warunkiem wystawienia e-recepty według nowego…

Details

Wnioski o rezygnację z usług podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zaniechanie przetwarzania danych osobowych, wydanie dokumentacji medycznej.

Szanowni Państwo, Dzisiaj poruszymy temat wniosków o rezygnację z usług podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W ostatnim okresie coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których pacjenci naszych podmiotów zwracają się  z wnioskami, obejmującymi następujący zakres: • rezygnacji ze świadczeń lekarza POZ / pielęgniarki POZ / położnej POZ, • zaniechania przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przekazywania ich innym podmiotom (Narodowy…

Details