W związku z rozsyłaniem apelu Wojewody Świętokrzyskiego do placówek POZ i AOS o przewrócenie pracy naszych przychodni z przed wprowadzeniem pandemii koronawirusa, informuję że takiej możliwości nie ma.

Pracujemy tak jak do tej pory , udzielając porad przy wykorzystaniu możliwości teleinformatycznych. W uzasadnionych medycznie przepadkach lekarz decyduje, który chory ma się zgłosić do badania. Szczepienia i badania bilansowe pozostają bez zmian. Obecnie w Ministerstwie Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym, są przygotowywane standardy “odmrażania” POZ. 

Reasumując wszystko pozostaje bez zmian, a Pan Wojewoda Świętokrzyski będzie się musiał wycofać z tego chybionego apelu

Prezes ZPOZ Województwa Świętokrzyskiego 

Leszek Kryczka