Inf. pras. Opieka koordynowana to lepsza diagnostyka i skuteczniejsze leczenie

Pacjenci POZ – bez względu na to, czy mieszkają w dużym mieście, czy w małej miejscowości, zyskują wsparcie koordynatora, szerszy dostęp do badań diagnostycznych. Pula dodatkowych badań w ramach opieki koordynowanej umożliwia specjalistom medycyny rodzinnej w pełni wykorzystać swoją wiedzę oraz doświadczenie, pacjenci zaś mają szybciej stawiane diagnozy i intensyfikowane leczenie.  Przekonała się o tym…

Details

Wzory skarg do RPP

KOMUNIKAT szablony pism do RPP – skargi na Szpitale/poradnie aos Zarząd Federacji, w związku z przekazywanymi przez poszczególne Związki i świadczeniodawców, informacjami o naruszeniu przez szpitale/poradnie aos praw pacjenta np. poprzez: – odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po zwolnienia lekarskie, – odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po skierowania na wykonanie wymaganych przez szpitale badań, zaleca…

Details

Komunikat – dane dla AOTMiT

KOMUNIKAT – dane dla AOTMiT W związku z kierowanymi w ostatnim czasie przez AOTMiT, do świadczeniodawców poz, wezwaniami o przekazanie danych kadrowo płacowych, Zarząd Federacji informuje, iż : – obowiązek podania takich danych istotnie został ustanowiony (art.  31lc ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), – ustawa nie przewiduje żadnych sankcji…

Details

MZ o wystawianiu tzw. recept rocznych

Minister zdrowia poinformował, że w związku z nowymi zasadami wystawiania i realizacji tzw. „recept rocznych”, od 1 marca 2024 r. funkcjonuje system informatyczny (w ramach tzw. „systemu P1”) obliczający ilość leku, środka spożywczego lub wyrobu medycznego, przepisanego na tzw. e-recepcie rocznej, jaka może być wydana pacjentowi w aptece.  Termin zakończenia okresu przejściowego, w którym możliwe jest wystawianie e-recept w dwóch schematach, ulega…

Details