Kontynuacja działalności leczniczej w razie śmierci właściciela/wspólnika

OPIS NIEKTÓRYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ I WPŁYWU ŚMIERCI WŁAŚCICIELA/WSPÓLNIKA NA REALIZACJĘ UMOWY Z NFZ I TRWAŁOŚĆ DEKLARACJI WYBORU Zastrzeżenia: – opis ten nie jest w żaden sposób wyczerpujący ani szczegółowy, stanowi tylko ogólne zakreślenie możliwych sposobów postępowania w razie śmierci właściciela/wspólnika; celem wybrania najlepszego rozwiązania w danej, konkretnej sytuacji konieczna jest indywidualna konsultacja z prawnikiem,…

Skrzynki E-puap w POZ

Szanowni Państwo, poniżej informacja prawnika dotycząca skrzynek e- puap : 1. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 dotyczy: 4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 2. Wobec powyższego, bezspornym jest, iż obowiązek posiadania kont epuap spoczywa na…

Zebranie członków ZPOZ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Serdecznie zapraszamy na zebranie członków ZPOZ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  15 listopada br godzina 15:00 – Hotel Qubus – Kielce ul. Składowa 2, 25-505 Kielce  https://www.qubushotel.com/pl/kontakt-kielce/ https://maps.app.goo.gl/EMURx7dsyuYhUxNB8  Obecni będą Goście z Zarządu Funkcyjnego Federacji Porozumienie  Zielonogórskie. Po części oficjalnej zapraszamy tradycyjnie na ciepły posiłek

Inf. pras. Lekarze POZ z szerszym pakietem badań

Specjaliści medycyny rodzinnej zyskują szerszy zakres uprawnień. 1 listopada 2023 r. został poszerzony katalog dostępnych badań diagnostycznych. Wprowadzono także nowy zakres opieki koordynowanej w dziedzinach nefrologii, diabetologii oraz endokrynologii. Zyskają na tym zarówno pacjenci, którzy otrzymają lepszą opiekę, jak i lekarze, którzy będą mogli lepiej wykorzystać swoje kompetencje. Zmiany są wynikiem rozporządzenia ministra zdrowia z…

Informacja prasowa

15 PAŹDZIERNIKA – TO CZAS WYBORÓW NIE TYLKO PARLAMENTARNYCH.  15 PAŹDZIERNIKA – TO CZAS WYBORÓW ŻYCIOWYCH, ZDROWOTNYCH.  TO EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z RAKIEM PIERSI. ZRÓB BADANIA I ŻYJ!  Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym. Co roku taką diagnozę słyszy 22 tys. kobiet. Co 10. od razu dowiaduje się, że ma nowotwór zaawansowany, a więc czeka ją trudniejsze…