Korekty w rozliczeniach faktur z firmą INNOVA

Koleżanki i Koledzy. W związku z wysokimi opłatami za pakowanie i dostawę materiałów dotyczących oznakowania przychodni z firmy INNOVA, Zarząd Funkcyjny PZ zobowiązał firmę do korekty tych opłat. Do każdej faktury zostanie wystawiona korekta. W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się z zapłatą faktury za otrzymane materiały (do czasu otrzymania faktury korygującej). Zaś na…

Komunikat PZ – Seniorzy i dzieci mają być wykluczeni z teleporad w POZ

12.02.2020 r. Seniorzy i dzieci mają być wykluczeni z teleporad w POZ Od 1 marca z teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogły korzystać jedynie osoby między 7 a 64 rokiem życia – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej”, który został przekazany do konsultacji społecznych.…