Rozporządzenie MZ – rachunek kosztów

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. W załączeniu przesyłamy pismo przygotowane przez Pracodawców RP przy współpracy z PZ, dotyczące dalszego procedowania rozporządzenia rachunku kosztów, które powinno uwzględniać nasze postulaty. Zaznaczamy, że żaden ze świadczeniodawców nie realizuje Rozporządzenia Rachunku Kosztów w obecnej wersji od 01.01.2021. Z pozdrowieniem Daniel Kowalczyk Sekretarz Federacji PZ

Rozliczenie umowy AOS za rok 2020

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. W związku z wydłużeniem rozliczenia umowy w rodzaju AOS za rok 2020 do 30.06.2021r w załączeniu zamieszczamy wzór pisma do NFZ do wykorzystania przez świadczeniodawcę celem procedowania rozliczenia pobranych zaliczek 1/12. Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie