Testowanie na COVID-19

Koleżanki i Koledzy. Porozumienie Zielonogórskie stoi na stanowisku, że testowanie pacjentów przy podejrzeniu zakażenia COVID-19 winno się odbywać tak, jak dotychczas – czyli poprzez kierowanie na testy genetyczne w aplikacji gabinetowej lub przez stronę www. gabinet.gov.pl. Testy  genetyczne są złotym standardem diagnostyki COVID-19 i ich wartość jest bezdyskusyjna i nieporównywalna do testów antygenowych, które w…