Nowe standardy ambulatoryjnego leczenie bólu to głównie gigantyczna biurokracja

Zgodnie z porozumieniem między Ministerstwem Zdrowia, NFZ i Porozumieniem Zielonogórskim  z grudnia 2019 r. nie można nakładać dodatkowych obowiązków bez wskazania finansowania – zwraca uwagę Porozumienie Zielonogórskie w swojej opinii na temat projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych. Federacja podkreśla, że projekt ten właśnie wprowadza obciążenie biurokratyczne, generujące dodatkowe koszty,…