KOMUNIKAT

szablony pism do RPP – skargi na Szpitale/poradnie aos

Zarząd Federacji, w związku z przekazywanymi przez poszczególne Związki i świadczeniodawców, informacjami o naruszeniu przez szpitale/poradnie aos praw pacjenta np. poprzez:

– odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po zwolnienia lekarskie,

– odsyłanie pacjentów do lekarzy poz po skierowania na wykonanie wymaganych przez szpitale badań,

zaleca w razie powtarzania się takich praktyk do składania stosownych skarg do Rzecznika Praw Pacjenta.

W załączeniu przesyłamy przydatne w takich sytuacjach dokumenty:

1. Pełnomocnictwa od pacjenta (w 3 wersjach – udzielone związkowi wojewódzkiemu, danemu lekarzowi lub danemu świadczeniodawcy – w zależności od tego, kto w danej sytuacji będzie występować przed RPP w imieniu pacjenta),

2. Wzory skarg w 2 wersjach: a) składanych przez dany Związek “ogólnie”, bez powoływania się na pełnomocnictwo od danego pacjenta,

b) składanych  w imieniu pacjenta (wówczas należy załączyć pełnomocnictwo).

Przesłane wzory skarg należy traktować jako przykłady, a nie “gotowce”, a więc:

– należy opisać tylko taki przykład naruszenia praw pacjenta, który w danym przypadku miał miejsce (wzór zawiera 3 przykładowe opisy),

– warto dookreślić treść skargi: bardziej szczegółowy opis sytuacji, podanie konkretnej daty, okoliczności, dookreślenie miejsca, w którym takie praktyki mają miejsce – np. jaki oddział szpitala, 

– można je stosować, odpowiednio modyfikując treść, zarówno wobec szpitali, jak i poradni/lekarzy aos,

– warto załączyć do nich posiadane kopie dokumentów potwierdzających opisywaną sytuację (np “karteczki” z nazwami badań do wykonania wręczanymi pacjentom w szpitalach).

Zarząd Federacji podkreśla, iż w województwach i miejscowościach, w  których związki i świadczeniodawcy podejmują takie działania, opisane wyżej procedery w wyraźnym stopniu się zmniejszają. Zachęcamy więc do podejmowania aktywności w tym zakresie.