Koleżanki i Koledzy,

dzięki aktywności Porozumienia Zielonogórskiego udało się zmienić warunki zgłoszeń do wykonywania szczepień przeciw wirusowi SARS Cov-2. Wyjaśnione też zostały kwestie odpowiedzialności. Zachęcamy do wypełnienia wniosku zgłoszeniowego. Wszyscy wiemy, jak ważne są szczepienia i, jako poz, zawsze w nich uczestniczyliśmy. Termin zgłaszania wniosków upływa wraz z końcem dnia 11.12.2020

Co się zmieniło? Tu jest m.in. link do aktualnego ogłoszenia z dnia 10.12.2020:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nabor-do-narodowego-programu-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2,7865.html

  1. Dla podmiotów poz nie określono minimalnej ilości wykonywanych tygodniowo szczepień
  2. Dla podmiotów poz zniesiono wymóg szczepień co najmniej 5 dni w tygodniu. Nie określono minimalnej liczby tych dni.
  3. Wykreślono zapis, iż prowadzenie tych szczepień nie może ograniczać dostępności do dotychczasowych świadczeń
  4. Separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów można uzyskać poprzez wyodrębnienie miejsca lub rozdzielność harmonogramów przyjęć (rozdzielność czasową)

Jak się zgłosić?

  1. Formularz znajduje się na stronie: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/
  2. Wypełniamy dane podmiotu. Tu znajdziecie swoją księgę rejestrową – ważny jest jej numer: https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/Search
  3. Na następnej stronie mamy wybór. Możemy wpisać komórkę organizacyjną – wtedy będzie to gabinet szczepienny/ zabiegowo-szczepienny w zależności od tego, jak mamy zarejestrowany. W księdze rejestrowej macie jego numer. Możemy też wybrać jednostkę organizacyjną, ale wszyscy mamy gabinety szczepień. 
  4. nie ma określonej minimalnej ilości szczepień. Każdy wpisuje ilość, jaką szacuje, że jest w stanie wykonać w ciągu tygodnia
  5. zespół wyjazdowy jest., to nic innego, tylko zapewnienie wizyty domowej, na takich samych zasadach, jak szczepimy p/grypie. 
  6. Transport pacjenta do przychodni jest opcjonalny, więc nie musimy go wybierać. 

Dodatkowo pojawiło się rozporządzenie, które wchodzi w życie 10.12.2020: Dz.U.2020 poz. 2212, w którym zapisano m.in.: „§ 1a. Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być przeprowadzane przez: 1) osoby, które posiadają prawo wykonywania zawodu odpowiednio lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej lub wykonują zawód ratownika medycznego;”  Daje to prawo wykonania tego szczepienia również tym pielęgniarkom, położnym, ratownikom, którzy nie mieli do tej pory uprawnień wykonywania szczepień. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000221201.pdf
Zarząd ZPOZ woj. Świętokrzyskiego