Szanowni Państwo

Zgodnie z relacją Zespołu Negocjacyjnego FPZ w miniony piątek tj. 23.10.2020 r. doszło w trakcie videospotkania do dawno niespotykanego aroganckiego zachowania ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia (wicemister Gadomski) oraz centrali NFZ (p.o. wiceprezes Waśko).

Spotkanie, które odbyło się  z inicjatywy strony rządowej i miało być wstępem do negocjacji warunków kontraktu na rok 2021, trwało jedynie 14 minut i polegało na przedstawieniu stanowiska strony rządowej.

Zespół Negocjacyjny FPZ ze względu na trudną sytuację związaną z epidemią zamierzał przedstawić jedynie minimalne warunki pozwalające udzielać świadczeń w roku 2021 tj. finansowanie na poziomie nie mniejszym niż w roku 2020 oraz aby wprowadzanie jakichkolwiek zmian np. organizacyjnych w funkcjonowaniu poz czy zwiększających obciążenia w trakcie umowy było możliwe jedynie po podpisaniu stosownego aneksu.

Taki mechanizm ma nas zabezpieczyć przed wprowadzeniem nowych obowiązków poprzez rozporządzenie Ministra Zdrowia np w zakresie wydłużenia godzin pracy poz, czy wręcz pracy w soboty i niedziele oraz w godzinach nocnych.

Wymienieni powyżej przedstawiciele MZ i NFZ przedstawili jedynie w formie ulimatum, że w przyszłym tygodniu będą rozsyłane aneksy na rok 2021 i w ciągu 7 dni należy je podpisać.

W przypadku braku podpisu rozpocznie się organizowanie alternatywnej opieki poz w szpitalach.

Wobec powyższego Zarząd FPZ podjął decyzję o niepodpisywaniu nieuzgodnionych z Federacją aneksów.

W przypadku gdy otrzymacie Państwo aneks do umowy na rok 2021 r. w formie papierowej – dotyczy zarówno podmiotów, które mają umowy do końca 2020 r jak i na czas nieokreślony – nie należy ich podpisywać.
Proszę również aby przedstawiciele tych podmiotów, którzy podpisują aneksy i umowy elektronicznie nie zrobili tego automatycznie – taki aneks należy pozostawić niepodpisany.
W przypadku jakichkolwiek form nacisku ze strony pracowników NFZ w kwestii podpisania aneksów, proszę niezwłocznie informować nasze Biuro.

Komunikat obowiązuje, aż do odwołania.
Jeżeli odpowiednie warunki zostaną wynegocjowane poinformuję o tym stosownym mailem.

Leszek Kryczka