# Rekomendacje w związku ze zwiększonym zagrożeniem w cyberprzestrzeni wywołanym sytuacją na Ukrainie

Każdy z nas codziennie jest narażony na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale są momenty, gdy czujność trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CRP-Charlie, przygotowaliśmy rekomendacje dla obywateli i firm, których wdrożenie uważamy za konieczne. Jeśli do tej pory Twoja firma nie testowała nigdy procedury przywracania kopii zapasowych, to jest to właściwy moment na zrobienie tego.

## Rekomendacje dla obywateli

* Zapoznaj się z [poradnikiem dotyczącym bezpieczeństwa skrzynek pocztowych i kont w mediach społecznościowych]( https://cert.pl/uploads/docs/CERT_Polska_Bezpieczna_poczta_i_konta_spolecznosciowe.pdf) oraz zastosuj się do jego rekomendacji.

* Bądź wyczulony na sensacyjne informacje, w szczególności zachęcające do natychmiastowego podjęcia jakiegoś działania. Weryfikuj informacje w kilku źródłach. **Upewnij się, że informacja jest prawdziwa przed podaniem jej dalej w mediach społecznościowych. Jeśli masz jakieś wątpliwości, wstrzymaj się.**

* Uważaj na wszelkie linki w wiadomościach mailowych i SMS-ach, zwłaszcza te sugerujące podjęcie jakiegoś działania, np. konieczność zmiany hasła, albo podejrzaną aktywność na koncie. Obserwowaliśmy w przeszłości tego typu celowane ataki na prywatne konta, gdzie celem było zdobycie informacji zawodowych.

* Upewnij się, że posiadasz kopię zapasową wszystkich ważnych dla siebie plików i potrafisz je przywrócić w przypadku takiej potrzeby.

* Śledź ostrzeżenia o nowych scenariuszach ataków na naszych mediach społecznościowych: [Twitter](https://twitter.com/cert_polska), [Facebook](https://www.facebook.com/CERT.Polska).

* Zgłaszaj każdą podejrzaną aktywność przez formularz na stronie [incydent.cert.pl](https://incydent.cert.pl) lub mailem na cert@cert.pl. Podejrzane SMS-y prześlij bezpośrednio na numer 799 448 084. Rekomendujemy zapisanie go w kontaktach.

## Rekomendacje dla firm

Należy:

* Przetestować przywracanie infrastruktury z kopii zapasowych. **Kluczowe jest, żeby zostało to wykonane w praktyce na wybranych systemach, nie tylko proceduralnie.**

* Upewnić się, że posiadane **kopie zapasowe są odizolowane i nie ucierpią w przypadku ataku na resztę infrastruktury**.

* Upewnić się, że dokonywane są aktualizacje oprogramowania, **w szczególności dla systemów dostępnych z internetu**. Należy zacząć od podatności, które są na liście [obecnie aktywnie wykorzystywanych w atakach](https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog).

* Upewnić się, że wszelki dostęp zdalny do zasobów firmowych wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.

* Przejrzeć usługi w adresacji firmowej dostępne z internetu i ograniczyć je do niezbędnego minimum. Można w tym celu wykorzystać np. portal [Shodan](https://www.shodan.io). W szczególności nie powinny być bezpośrednio dostępne usługi pozwalające na zdalny dostęp jak RDP, czy VNC.

* Wdrożyć filtrowanie domen w sieci firmowej na bazie [publikowanej przez nas listy ostrzeżeń](https://cert.pl/posts/2020/03/ostrzezenia_phishing/). Dzięki temu w szybki sposób zablokowane zostaną zaobserwowane przez nas złośliwe domeny.

* Zapoznać się z przygotowanym przez CSIRT KNF [poradnikiem dotyczącym obrony przed atakami DDoS](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Dobre%20praktyki%20w%20zakresie%20przeciwdzia%C5%82ania%20atakom%20DDoS_77247.pdf) i wdrożyć jego rekomendacje.

* Zapoznać się z naszymi materiałami dotyczącymi [bezpieczeństwa haseł](https://cert.pl/hasla/).

* Zapoznać się z naszym [poradnikiem omawiającym sposoby wzmocnienia ochrony przed ransomware](https://cert.pl/uploads/docs/CERT_Polska_Poradnik_ransomware.pdf) i wdrożyć jego rekomendacje.

* Zapoznać się z naszym [artykułem dotyczącym mechanizmów weryfikacji nadawcy wiadomości](https://cert.pl/posts/2021/10/mechanizmy-weryfikacji-nadawcy-wiadomosci/) i wdrożyć je dla domen wykorzystywanych do wysyłki poczty.

* W przypadku posiadania własnego zakresu adresów IP zalecamy dołączenie do [platformy N6](https://n6.cert.pl/). Za jej pośrednictwem udostępniamy na bieżąco informacje o podatnościach i podejrzanej aktywności obserwowanej przez nas w podanym zakresie adresowym.

* Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za koordynację działań w przypadku wystąpienia incydentu i przećwiczenie procedur reagowania.

* Uczulić pracowników na obserwację podejrzanej aktywności oraz poinformowanie o sposobie jej zgłaszania do wyznaczonej w firmie osoby.

* [Zgłosić do nas osobę kontaktową](https://incydent.cert.pl/osoba-kontaktowa#!/lang=pl), nawet jeśli nie zobowiązuje do tego ustawa. Dzięki temu będziemy w stanie szybko skontaktować się z właściwą osobą w celu przesłania ostrzeżenia.

* Zgłaszać każdą podejrzaną aktywność do właściwego CSIRT-u, tj.:

* [CSIRT NASK](https://incydent.cert.pl)

    * [CSIRT GOV](https://csirt.gov.pl/cer/zglaszanie-incydentu/16,Zglaszanie-incydentu.html)

    * [CSIRT MON](https://csirt-mon.wp.mil.pl/pl/pages/zgloszenie-incydentu/)

Uwaga! Jeśli Twoja firma współpracuje z podmiotami na Ukrainie lub ma tam oddziały, dodatkowo:

* Sprawdź reguły dla dostępu sieciowego, ogranicz dozwolony ruch do minimum.

* Monitoruj ruch sieciowy, w szczególności na styku sieci z tymi firmami/oddziałami.

* Obejmij szczególnym monitoringiem hosty, na których jest zainstalowane oprogramowanie, które otrzymuje automatyczne aktualizacje od podmiotów na Ukrainie.

* Ostrzeż pracowników, aby byli szczególnie wyczuleni na informacje nakłaniające ich do podjęcia jakiegoś działania.

Z poważaniem,

Centrum e-Zdrowia