Wg zapisów ustawowych od 1 lipca 2020r. recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogliby wystawiać również lekarze z poradni AOS i szpitali. Niestety za tym nie poszły prace przystosowujące system e-recepty i platformę P1 do tej możliwości. Federacja Porozumienie Zielonogórskie wskazywała zarówno Ministerstwu Zdrowia jak i odpowiedzialnemu za stronę techniczną e-zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), że brak odpowiedniej reakcji, o którą intensywnie upominało się PZ, spowoduje całkowity paraliż wystawiania recept dla seniorów od 1 lipca. Zgodnie z komunikatem MZ przesunięto termin gotowości platformy P1 na 1 października 2020r.

Rozszerzenie zakresu lekarzy, którzy mogą wystawiać recepty dla pacjentów 75+, jest oczekiwane zarówno przez środowisko medyczne jak i przede wszystkim przez samych pacjentów. Dzięki temu chorym zostanie skrócona droga do otrzymania leków bezpłatnych. Należy jak najszybciej dostosować system e-recepty do tego celu. 

Federacja Porozumienie Zielonogórskie oczekuje wprowadzenia mechanizmów automatyzujących analizę dotychczas wystawionych recept oraz ich realizacji przez seniorów. Lekarz ani pielęgniarka wystawiając e-receptę nie powinni zajmować się wyszukiwaniem wcześniejszych recept, ilości opakowań, terminów realizacji czy prowadzeniem obliczeń ile tabletek jeszcze pacjent posiada i czy przysługuje mu kolejna bezpłatna e-recepta. To strata czasu. Takie operacje powinny wykonać narzędzia IT. Tylko taka informatyzacja ochrony zdrowia ma sens.

Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie