Do Kadry Zarządzającej Podmiotów Leczniczych,

Kierowniczej Kadry Pielęgniarskiej POZ

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie do projektu pozakonkursowego w Działaniach 7.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i lata następne „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” , który będzie realizowany przez wszystkie Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce, zwracam się z uprzejmą prośbą o  przesłanie informacji zwrotnej w jakich kursach i z jaką liczbą uczestników Państwa pracownicy mogliby uczestniczyć.

W załączeniu  przesyłamy wykaz bezpłatnych szkoleń zaproponowanych w ramach projektu, ale szczegółowe informacje można uzyskać w Świętokrzyskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Kielcach pod nr tel 413002662; 413156187.

W ramach unijnego projektu poza szkoleniami przewidziane są środki dla danej  placówki  oraz atrakcyjne gadżety dla pielęgniarek i położnych.

Sprawa jest pilna, proszę o kontakt do 11.02.2022.

Z wyrazami szacunku

Mgr Ewa Mikołajczyk

Przewodnicząca ŚIPiP

Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych

ul.Nowy Świat 32a

25-522 Kielce