Wyrok pierwszej instancji Sądu Okręgowego w Kielcach: Radny z Wełnina naruszył dobra
osobiste przychodni Eskulap w Solcu Zdroju. Musi przeprosić i zwrócić koszty
postępowania sądowego.
28 grudnia 2018 r. radny gminy Solec Zdrój z Wełnina na uroczystej sesji rady pomówił
przychodnię Eskulap o to, że m.in. w godzinach od 7.30 do 7.45 nie można w ogóle
dodzwonić się do rejestracji Przychodni Eskulap w Solcu – Zdroju i telefonicznie
zarejestrować do lekarza, a po tym czasie brak jest już możliwości rejestracji z uwagi na
brak miejsc do lekarza; w Przychodni Eskulap w Solcu – Zdroju brak było możliwości
przyjęcia przez lekarza matki z dzieckiem z 40 – stopniową gorączką; w Przychodni
Eskulap są problemy z uzyskaniem przez pacjenta skierowania na bezpłatne badania
podstawowe dwa razy w roku, które przysługują każdemu obywatelowi na jego żądanie.
W związku z nieprawdziwą wypowiedzią, zarząd przychodni podjął decyzję o złożeniu
pozwu sądowego przeciwko radnemu, po tym jak odmówił polubownego rozwiązania
sporu. Po ponad rocznym postępowaniu, czterech rozprawach sądowych, w wyroku z
dnia 9 października 2020 r. Sąd uznał, że radny z Wełnina swoją wypowiedzią naruszył
dobra osobiste przychodni o czym poinformował pełnomocnik powódki.

Z przedstawionego w Sądzie materiału dowodowego wynikało, że istnieje możliwość
telefonicznej rejestracji do przychodni w godzinach 7.30-10.30 oraz zapisania do lekarza
placówki zdrowia w ciągu dnia. Ponadto, nie stwierdzono jakichkolwiek problemów z
wypisywaniem skierowań na badania. Wbrew twierdzeniom radnego, kobieta z dorosłym
synem byli zapisani na konkretną godzinę do lekarza przychodni, na którą się nie stawili.
Sprawę skomentował prezes zarządu przychodni eskulap w Solcu Zdroju, Leszek
Kryczka: „Jestem zadowolony z wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach. Przed
zainicjowaniem postępowania, wezwaliśmy radnego do polubownego odwołania
wypowiedzianych kłamstw i przeproszenia przychodni. Radny odmówił, więc za
pośrednictwem kancelarii adwokackiej z Warszawy złożyliśmy pozew do sądu. Moim
zdaniem wypowiedź radnego z 28 grudnia 2018 r. była naganna i niegodna pełnionej
przez niego funkcji. Wypowiedziane kłamstwo doprowadziło do antagonizacji lokalnej
społeczności. Zależy nam na rzetelnej i dobrej współpracy z pacjentami oraz
mieszkańcami gminy. Dbając o dobro pacjentów oraz merytoryczny poziom dyskusji na
temat służby zdrowia w gminie Solec Zdrój będziemy zobowiązani do prawnej reakcji na
każde pomówienia skierowane pod adres przychodni. W związku z tym, że Sąd zasądził
od pozwanego na naszą rzecz koszty procesu, w razie jego uprawomocnienia,
przychodnia Eskulap przekaże połowę zasądzonych kosztów od radnego, na pomoc
polskiej opiece zdrowotnej na walkę z epidemią koronawirusa”

Wyrok jest nieprawomocny. Pełnomocnik przychodni zapowiedział złożenie wniosku o
uzasadnienie wyroku. Będziemy informowali o dalszym przebiegu sprawy. Poniżej
publikujemy wyrok sądu pierwszej instancji w Kielcach.