Koniec rehabilitacji pocovidowej

Narodowy Fundusz Zdrowia rozesłał do świadczeniodawców komunikat, w którym poinformował o zakończeniu możliwości wystawiania skierowań na rehabilitację pocovidową w dotychczas funkcjonujących programach. – Nagle okazało się, że nie wiadomo, czy pacjenci wymagający szybkiej pomocy w ogóle ją otrzymają – alarmuje Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia Zielonogórskiego. – 4 kwietnia o godz. 14 odczytałam w systemie System…

Details

Kwiecień plecień

Przesyłam materiał jaki przygotowałem dla Członków LZLR-P. Od środy 06.04.2022 r. obowiązują nowe regulacje prawne: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000074901.pdf Rozporządzenie Ministra Zdrowia z…

Details

Komunikat – Covid 19 zmiany postępowania w POZ

Zarząd Federacji PZ, w związku ze zmianą przepisów dotyczących sposobu postępowania z osobami zarażonymi i podejrzanymi o zarażenie SARS-CoV-2 informuje: Od 01.04.2022 r. nie jest możliwe kierowanie pacjentów na testy w kierunku SARS-CoV-2 wg dotychczasowych zasad. Punkty wymazowe zostają zlikwidowane, podobnie jak transport                       i oddziały covid-owe. Od 01.04.2022 r. testy w kierunku SARS-CoV-2 mogą być…

Details

Zebranie 13 IV 2022 godz .15.00 restauracja Siedem Pokus przy Hotelu 365 w Kielcach

W dniu 13.04.2021  r.  o godzinie 15.00   w Restauracji „Siedem Pokus” przy Hotelu 365  w Kielcach  odbędzie się  zebranie członków ZPOZ Województwa  Świętokrzyskiego . W  zebraniu uczestniczyć będą Goście z Zarządu Funkcyjnego Federacji  Porozumienia Zielonogórskiego. Oprócz spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek POZ poruszane zostaną inne bardzo ważne tematy takie jak:   zagrożenia związane z informatyzacją ochrony…

Details

Specustawa nie pomaga lekarzom

Nadal nie mają oni narzędzi do systemowego leczenia uchodźców z Ukrainy. Problem refundacji leków też nadal jest nierozwiązany. – Solidaryzujemy się z obywatelami z Ukrainy, którzy potrzebują naszej pomocy. Pomagamy jak możemy, ale nadal nie dostaliśmy żadnych instrumentów prawnych, by robić to systemowo i długofalowo. Więc teraz uchodźcom z Ukrainy należy się tylko pomoc doraźna,…

Details

Webinar – udzielanie świadczeń uchodźcom z Ukrainy

Webinar dla członków naszego Związku. Tematyka to przede wszystkim specustawa i udzielanie świadczeń Ukraińcom oraz porównanie problemów zdrowotnych ukraińskich uchodźców i populacji Polski na podstawie danych jakie przekazało mi Ministerstwo Zdrowia. Link do webinaru: https://youtu.be/4dL6eBu1atM

Details

Nie słabnie pomoc lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego dla Ukraińców. Nadal potrzeby są ogromne.

To wiedzą już wszyscy – to nie będzie sprint, ale maraton. Tak będzie wyglądać pomoc, jaka potrzebna jest naszym sąsiadom uciekającym przed rosyjskimi bombami. Bo fala uchodźców, przerażonych wojną tysięcy ludzi ruszyła i ten strumień nadal płynie i to głównie do Polski. Pierwszy przystanek – przejście na polskiej granicy. A tam w wielu miejscach brakuje…

Details