Podkarpacie także nie podpisuje nowych-starych aneksów.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo Dzisiaj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu FPZ w formie videokonferencji, ustaliliśmy, że nadal nie podpisujemy kolejnych aneksów z zakresu POZ. W przypadku województwa podkarpackiego są to aneksy wystawione na Portal Świadczeniodawcy w dniu 29.07.2022 ( dla niektórych podmiotów może być dzień wcześniej lub dzień później). Aneksy te zawierają m. in.…

Read more

PILNY komunikat !!!

Szanowni Państwo Aneksy podpisane złożyliśmy do NFZ w dniu 28.07.2022r. Nowe aneksy proszę złożyć tak jak poprzednio u Pani Lucyny w naszym biurze w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej. W czwartek Zarząd Funkcyjny ma spotkanie w MZ i centrali NFZ. Wieczorem w dniu 04.08.br. mamy ogólnopolski Zarząd, po którym ukaże się komunikat. Proszę o solidarność z POZ…

Read more

List do członków

Koleżanki i Koledzy, Po udanej akcji składania aneksów do umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, którą przeprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu czekają nas następne kroki. Obecnie wystawiamy rachunki za miniony miesiąc na szablonach ze starymi stawkami. Takie szablony dostali wszyscy, również ci, którzy nie są członkami Federacji i podpisali aneksy. Kwestia nowych, wyższych stawek pozostaje otwarta.…

Read more

Informacje dotyczące nowych aneksów dla POZ

Szanowni Państwo Poniżej przekazuję informacje dotyczące nowych aneksów dla POZ – aneksów tych na chwilę obecną nie generujemy i nie podpisujemy. Rachunki za miesiąc lipiec są generowane dla wszystkich podmiotów POZ (niezależnie czy ktoś podpisał aneks czy go podpisze np. dzisiaj) według “starych” stawek

Read more

Komunikat

Koleżanki i Koledzy,Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie wyraża ogromne uznanie za Wasze zaangażowanie, sprawność i skuteczność w przeprowadzeniu akcji odsyłania aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wspólnie pokazaliśmy, że jesteśmy jednością – organizacją, która potrafi się zjednoczyć dla wspólnego dobra, bo po to przecież powstaliśmy i o to razem walczymy – o nas i o…

Read more

Zarządzenie 96/2022/DSOZ

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2022 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie  Nr 96/2022/DSOZ, które weszło w życie z dniu 28.07.2022 r. (dzisiaj). Przypominamy, że dwa dni wcześniej tenże Prezes wydał Zarządzenie Nr 93/2022/DSOZ. Celem porównania Zarządzeń przesyłamy poniżej linki do obu tych Zarządzeń:  93/2022/DSOZ oraz 96/2022/DSOZ. Jednocześnie informujemy, że Związki wojewódzkie PZ w dniu dzisiejszym…

Read more

Uzupełnienie – Aneksy do umów instrukcja

Szanowni Państwo, Przesyłamy uzupełnienie wynikające z pojawiających się pytań: 1.Należy wydrukować i wysłać dwa aneksy z podpisem świadczeniodawcy. 2.Załączniki również należy wydrukować dwa z podpisem świadczeniodawcy. 3.Pismo do NFZ  (związkowe) będziemy wysyłać po zebraniu podpisanych aneksów w związkach. Z poważaniem Daniel Kowalczyk Sekretarz Federacji PZ

Read more