Inf. pras. W 40 proc. poradni POZ zabraknie środków. Kto odpowie za śmierć małych poradni?

Czy specjaliści medycyny rodzinnej, którzy reprezentują mieszkańców zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości, krzyczą zbyt cicho, dlatego ich głos milknie w morzu innych? Kogo interesuje los pacjenta, który w wielu miejscach w Polsce ma trudność z dostępem do specjalistyki, a za chwilę może również stracić dostęp do lekarza POZ? Po konferencji AOTMiT lekarze rodzinni…

Read more

Ankieta w temacie koordynacji

Szanowni Państwo, Zwracamy się do wszystkich członków Związku z apelem o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie informacji z jak największej liczby placówek POZ, zarówno małych jak i dużych, dotyczących ich gotowości do planowanego przez MZ/NFZ od 1.10.br. wdrożenia opieki koordynowanej (OK). Przedstawiamy opis ogólnych założeń OK w POZ, a pod nim…

Read more

Pismo do NFZ w temacie aneksów

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie w dniu dzisiejszym przesłał stanowcze pismo do prezesa NFZ ministra zdrowia. Czekamy na efekty tego pisma. Nadal nie podpisujemy nowych aneksów. Z pozdrowieniem Wiceprezes Federacji PZ Marek Twardowski

Read more

Informacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Uczestniczyłem dzisiaj w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia jako ekspert  Pracodawców RP desygnowany  tam przez Porozumienie Zielonogórskie. Zabrałem głos na temat aneksów, podwyżek płac  i związanej z tym postawy NFZ i MZ. Nadmieniłem, że po 7 latach od obowiązywania zapisu o 45 dniowych wypowiedzeniach umów Prezes NFZ jednostronnie postanowił…

Read more

Bardzo smutna wiadomość

W dniu wczorajszym zmarł Włodzimierz Bołtruczuk Prezes Podlaskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Porozumienie Zielonogórskie, był również członkiem Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Straciliśmy mądrego kolegę i lekrza, bezkompromisowego, wrażliwego i pogodnego człowieka.Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Prezes ZPOZ wo.świętokrzyskiego Leszek Kryczka

Read more

Tu chodzi o pacjenta

Nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki i pozostała kadra poradni POZ z niecierpliwością oczekują na spotkanie przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, którzy 16 sierpnia rozmawiać będą o wycenie świadczeń w zakresie opieki koordynowanej w POZ. Rekomendacja Prezesa AOTMiT z dnia 13 lipca br. w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej…

Read more

Komunikat nr 27 Ministra Zdrowia w sprawie drugiej dawki przypominającej przeciw COVID-19 dla personelu medycznego w Narodowym Programie Szczepień.

Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 10 sierpnia 2022 r. informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u pracowników wykonujących czynności zawodowe w placówkach ochrony zdrowia, w tym aptekach i punktach aptecznych oraz u studentów kierunków medycznych, i którzy otrzymali pełny…

Read more