Informacje prasowe

Dwie informacje prasowe:  1.    Porozumienie Zielonogórskie zwróciło się do ministra zdrowia o pilne rozesłanie do wszystkich wojewodów wytycznych co do zasad kierowania personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii. Zdaniem Federacji, w pierwszej kolejności powinny to być osoby zatrudnione w placówkach medycznych, które w okresie epidemii udzielają mniejszej niż zwykle ilości świadczeń. 2.    Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje do ministra…

Read more

Pismo – wznowienie szczepień ochronnych

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Takie pilne pismo zostało dziś wysłane do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Wiceministra Zdrowia Janusza Cieszyńskiego, Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, Wiceprezesa NFZ Bernarda Waśko, Wiceprezesa NFZ Filipa Nowaka oraz do mediów w Polsce. Pismo: 

Read more

Koronawirus wymusił koronerów

Powołanie przez wojewodów lekarzy do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem przewiduje projekt jednej z ustaw tzw. tarczy antykryzysowej. Sejm uchwalił ustawę 9 kwietnia, a 16 kwietnia przyjął część poprawek senatu. Ustawa właśnie została podpisana przez prezydenta.  Porozumienie Zielonogórskie od wielu lat apeluje do kolejnych ministrów zdrowia…

Read more

Pilna informacja dotycząca DPS.

W dniu dzisiejszym odbyła się ogólnopolska telekonferencja wszystkich wojewodów. Pojawiły się na niej duże zastrzeżenia, dotyczące sprawowanej opieki lekarzy POZ nad pensjonariuszami DPS. Przypominam o obowiązku udzielaniu telepopard pensjonariuszom, a w uzasadnionych przypadkach osobiste badanie chorego w DPS lub naszej przychodni. Leszek Kryczka 10.04.2020 r.

Read more

Teleporady w mMedica

Szanowni Państwo, W najbliższych dniach wydany zostanie Moduł Teleporady w mMedica.  Moduł Teleporady wykorzystuje komunikację audio-wideo, pozwala na realizację porad lekarskich z pacjentami. Funkcja ta jest uruchamiana bezpośrednio z okna obsługi wizyty w systemie mMedica, a od strony pacjenta wymagana jest jedynie możliwość odbierania SMS’ów i dostęp do przeglądarki internetowej. Podstawowe funkcje: Zapewnia lekarzowi pełen dostęp do danych…

Read more

KOMUNIKAT – ZASADY STWIERDZANIA ZGONU

Zarząd Funkcyjny Federacji PZ przypomina iż w większości przypadków do stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu nie jest zobowiązany lekarz poz, lecz osoba powołana do tego celu przez właściwego starostę. Lekarz poz nie jest zobowiązany do stwierdzania zgonu (choćby zmarły był jego pacjentem i złożył u niego deklarację wyboru) jeśli: 1. Nie jest lekarzem, który leczył…

Read more