Informacja prasowa: Lekarze POZ kozłem ofiarnym nieudolności resortu zdrowia

– Nie przedłużając umów z podmiotami podstawowej opieki zdrowotnej z powodu dużego odsetka teleporad, minister zdrowia zwalnia z pracy lekarzy bez wysłuchania racji drugiej strony, pozbawia pacjentów opieki, a ponadto „przykrywa” nieudolne decyzje, które doprowadziły do zwiększenia śmiertelności w Polsce – uważają lekarze Porozumienia Zielonogórskiego, oburzeni wczorajszymi decyzjami ministra Adama Niedzielskiego. ­­ Podczas wczorajszej konferencji…

Read more

Porozumienie Zielonogórskie proponuje kompromis w sprawie umów

30 czerwca br. upływa termin obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tysiącach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma szans, by do tego czasu zakończyły się negocjacje między NFZ a środowiskiem świadczeniodawców POZ w sprawie warunków ich przedłużenia. W związku z tym Porozumienie Zielonogórskie, w trosce o pacjentów, którzy nie mogą zostać bez opieki,…

Read more

KOMUNIKAT ZARZĄDU FUNKCYJNEGO FEDERACJI PZ

W związku z rozesłanymi przez poszczególne oddziały NFZ komunikatami dotyczącymi obowiązku złożenia do piątku 25 czerwca podpisanych aneksów do umów o udzielanie świadczeń, informujemy, iż tak określony termin nie znajduje pokrycia w przepisach prawa. W szczególności nic nie stoi na przeszkodzie w podpisaniu aneksów do umów w terminie późniejszym, co też wielokrotnie dotychczas miało miejsce.…

Read more

Pismo do NFZ

Koleżanki i Koledzy, W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do NFZ Kielce o przedłużenie aneksu z zakresu POZ na okres od 01.07.2021 do 15.07.2021r. Leszek Kryczka

Read more

STANOWISKO Nr 72/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

18 czerwca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło: STANOWISKO Nr 72/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu…

Read more

Zalecenia Zarządu Funkcyjnego na najbliższe dni.

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy, przesyłamy zalecenia Zarządu Funkcyjnego na najbliższe dni: 1. Załącznik do regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego (w załączeniu), który należy przesłać swoim członkom, a wprowadzić decyzją kierownika podmiotu od 1 lipca 2021r. i upublicznić 30.06.2021r. 2. Szablon pisma prezesów do dyrektorów OW NFZ – wniosek o przedłużenie umów do 15.07.2021r. do wysłania…

Read more