Ograniczanie teleporad niekonstytucyjne

Porozumienie Zielonogórskie: Ograniczanie teleporad niekonstytucyjne Łamanie Konstytucji RP, niezgodność z ustawą o zawodzie lekarza, ograniczanie dostępu do świadczeń, spowodowanie pogorszenia stanu zdrowia dzieci i seniorów –  to tylko niektóre z licznych argumentów, podniesionych przez Porozumienie Zielonogórskie, przeciwko  projektowanym zmianom zasad udzielania teleporad w POZ. Federacja zgłosiła swoje uwagi w związku z przekazaniem do konsultacji społecznych…

Read more

Korekty w rozliczeniach faktur z firmą INNOVA

Koleżanki i Koledzy. W związku z wysokimi opłatami za pakowanie i dostawę materiałów dotyczących oznakowania przychodni z firmy INNOVA, Zarząd Funkcyjny PZ zobowiązał firmę do korekty tych opłat. Do każdej faktury zostanie wystawiona korekta. W związku z powyższym prosimy o wstrzymanie się z zapłatą faktury za otrzymane materiały (do czasu otrzymania faktury korygującej). Zaś na…

Read more

Komunikat PZ – Seniorzy i dzieci mają być wykluczeni z teleporad w POZ

12.02.2020 r. Seniorzy i dzieci mają być wykluczeni z teleporad w POZ Od 1 marca z teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej będą mogły korzystać jedynie osoby między 7 a 64 rokiem życia – wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej”, który został przekazany do konsultacji społecznych.…

Read more

Informacja prasowa – Nieterminowe dostawy szczepionek dezorganizują pracę przychodni POZ

(5.02.2021) Lekarze Porozumienia Zielonogórskiego apelują do hurtowni, dostarczających szczepionki przeciwko COVID-19 do przychodni POZ, o przestrzeganie terminów dostaw, a także o wcześniejszą informację, jeśli nie mogą ich dotrzymać. W mijającym tygodniu takie problemy pojawiły się w różnych regionach kraju, nie tylko dezorganizując pracę przychodni, ale także powodując stres pacjentów zapisanych na szczepienie. Tym większy, że…

Read more

Rozporządzenie MZ – rachunek kosztów

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. W załączeniu przesyłamy pismo przygotowane przez Pracodawców RP przy współpracy z PZ, dotyczące dalszego procedowania rozporządzenia rachunku kosztów, które powinno uwzględniać nasze postulaty. Zaznaczamy, że żaden ze świadczeniodawców nie realizuje Rozporządzenia Rachunku Kosztów w obecnej wersji od 01.01.2021. Z pozdrowieniem Daniel Kowalczyk Sekretarz Federacji PZ

Read more

Rozliczenie umowy AOS za rok 2020

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. W związku z wydłużeniem rozliczenia umowy w rodzaju AOS za rok 2020 do 30.06.2021r w załączeniu zamieszczamy wzór pisma do NFZ do wykorzystania przez świadczeniodawcę celem procedowania rozliczenia pobranych zaliczek 1/12. Zarząd Funkcyjny Federacji Porozumienie Zielonogórskie

Read more

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Przekazujemy dwie ważne informacje dla Waszych członków: sprawozdawanie szczepień przeciw COVID-19 celem uzyskania zapłaty z NFZ. wykładnię prawną wiceminister zdrowia Anny Goławskiej, która stanowi, że od żadnej osoby szczepionej przeciw COVID-19 nie trzeba pobierać oświadczenia w sprawie RODO. Z pozdrowieniem Jacek Krajewski, Marek Twardowski, Tomasz Zieliński PS. Aktualny załącznik nr…

Read more

Materiał dotyczący procedury szczepień oraz postępowania w anafilaksji

Szanowni Państwo, Zgodnie z ustaleniami przesyłamy przygotowany materiał dotyczący procedury szczepień oraz postępowania w anafilaksji. Proszę o rozesłanie materiałów członkom Państwa związków. Dodatkowo proszę o umieszczenie materiałów w części kodowanej Państwa serwisów tak aby członkowie mogli je swobodnie pobierać. Związki mogą zająć się drukiem i dystrybucją we własnym zakresie, mogą również zlecić to zadnie firmie…

Read more

Komunikat w sprawie podwyżek dla pielęgniarek

Zarząd Federacji PZ przypomina, iż celem realizacji postanowień OWU dotyczących podwyżek dla pielęgniarek, należy: Do dnia 14.01.2021 r. przekazać (w formie elektronicznej, jak zwykle) do właściwego oddziału NFZ informację o liczbie zatrudnionych na dzień 01.01.2021 r. (nie tylko na podstawie umowy o pracę) u danego świadczeniodawcy pielęgniarek i położnych w przeliczeniu na etat (lub równoważnik…

Read more