Informacje o nowych zasadach dla recept na leki psychotropowe

Ważna zmiana dla lekarzy wystawiających pacjentom recepty na środki odurzające lub psychotropowe. 2 sierpnia 2023 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, którego celem jest ograniczenie wystawiania recept na środki odurzające i psychotropowe bez badania pacjenta. Po wejściu w życie rozporządzenia lekarz przed wystawieniem recepty na leki odurzające lub psychotropowe podczas badania będzie miał obowiązek…

Read more

Przypomnienie Kodeks RODO – dodatkowa polisa zabezpieczająca tylko dla naszych członków

Szanowni Państwo, Udostępniamy dla Państwa platformę www.kodeksrodo.pl, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO. Kodeks RODO to efekt naszej czteroletniej pracy z firmą JAMANO. Jest to pierwszy w Polsce tego typu dokument zatwierdzony oficjalnie przez Prezesa UODO. Kodeks został przygotowany dla członków Porozumienia Zielonogórskiego, czyli elitarnej grupy placówek medycznych, która chce potwierdzić certyfikatem zatwierdzonym…

Read more

E-zdrowie zmniejsza biurokrację

Od lipca weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów (Dz.U. 2023 poz. 1282), które znosi obowiązek składania przez placówki medyczne tygodniowych sprawozdań – tzw. druku MZ-55 – o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę.  – Od kiedy pamiętam, a jestem już lekarzem z ponad dwudziestoletnim stażem lekarze musieli wysyłać do Sanepidu sprawozdania z liczby przyjętych pacjentów…

Read more

Zmiana wysokości stawek – przewlekle chorzy

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Federacji PZ chciałem przekazać Państwu kolejne dobre informacje. Federacji udało się przekonać NFZ do podniesienia wysokości stawek dodatku wypłacanego w przypadku objęcia opieką osób przewlekle chorych. Zmiana wynika z postanowień zarządzenia nr 104 Prezesa NFZ, pełną treść Zarządzenia przesyłamy w załączeniu. Zgodnie z poprzednim komunikatem, Federacja PZ wystąpiła do resortu zdrowia…

Read more

Funkcja ławnika – zaświadczenia

Koleżanki i koledzy, rozpoczął się okres rekrutacji kandydatów na ławnika. W Ustawie o sądach powszechnych zapisano, że kandydat na ławnika przedstawia zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji, wystawione przez lekarza poz. Proszę pamiętać, że nie każdy, kto pracuje w poz, jest lekarzem poz w rozumieniu ustawy! Zapisano również, że jest to zaświadczenie płatne. Cenę powinniście…

Read more

Komunikat – płace minimalne

Szanowni Państwo, Zgodnie z postanowieniami ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 1 lipca 2023 roku obowiązywać będą nowe płace minimalne dla pracowników podmiotów leczniczych.  W załącznikach przesyłamy komunikat, wzór zarządzenia kierownika podmiotu leczniczego oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i tabelę zawierającą stosowne wskaźniki wraz z przeliczeniami. Zarząd Funkcyjny…

Read more

WEBINAR: Pacjenci na celowniku – o kradzieży danych w branży medycznej

10 milionów dolarów to średni koszt wycieku danych w służbie zdrowia w 2022 roku.* Przyczyną tego jest to, że cyfryzacja polskiej ochrony zdrowia nabiera tempa. Do niedawna większość danych przetwarzana była za pośrednictwem dokumentacji papierowej. W ciągu ostatnich lat zostały wprowadzone kolejne udogodnienia: e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania czy Internetowe Konto Pacjenta. Kluczowym problemem stało się zabezpieczenie…

Read more

Ja tylko po receptę…

Gabinety lekarzy POZ to miejsca, w których zarządza się zdrowiem pacjenta. To specjaliści medycyny rodzinnej powinni wiedzieć o stanie zdrowia pacjentów najwięcej. Mogliby mieć tę wiedzę szerszą, gdyby uzyskali dodatkowe informacje. O tym, co zrobić, by maksymalnie wykorzystać czas podczas wizyty mówią specjaliści medycyny rodzinnej z Federacji Porozumienie Zielonogórskie.  dr Agata Sławin, Praktyka Lekarza Rodzinnego…

Read more