#LeczęMimoWszystko

Koleżanki i Koledzy Prezesi. Zostaliśmy zaproszeni przez Kolegów z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy do projektu pod nazwą #LeczęMimoWszystko. To przedsięwzięcie, które ma pokazać solidarność braci lekarskiej w obliczu klęski zarazy pustoszącej nasze dotychczasowe życie. Niedostatek codziennych zwyczajowych relacji osobistych pomiędzy nami , naszymi pacjentami, nami i naszymi pacjentami zastępowany substytutami internetowych i telefonicznych kontaktów wyraźnie odbija się…

Read more

Aneksy – przypomnienie

Koleżanki i Koledzy, Przypominamy, że nadal czekamy na podjęcie i zakończenie rozmów naszego Zespołu Negocjacyjnego z przedstawicielami rządu. Na ten moment proponowane przez NFZ zapisy w aneksie są nie do przyjęcia.  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy mamy 30 dni na ich podpisanie, nie 7 dni jak bezprawnie zażądał NFZ .  Podpisywaliśmy już umowy w styczniu…

Read more

Komunikat Zarządu Funkcyjnego do Członków PZ

Koleżanki i Koledzy, Dzień 4 listopad,  wyznaczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia  jako termin podpisania  aneksu do umowy obowiązującej do 31 grudnia 2020 r , jest nieelegancką próba przymuszania nas do zgody na niekorzystne dla nas warunki wykonywania świadczeń, w okresie do  30 czerwca 2021r. Pomijając już kwestie pseudonegocjacji, które odbyły się pomiędzy decydentami a przedstawicielami…

Read more

Pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny Pan Jarosław Pinkas W imieniu lekarzy zrzeszonych w Związku Pracodawców POZ Federacji Porozumienia Zielonogórskiego  województwa świętokrzyskiego oraz swoim,  informuję o utrudnianiu pracy lekarzy POZ sprokurowaną  przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kielcach. Wpisując skierowanie w aplikacji “gabinet.gov.pl” z zaznaczeniem pobrania wymazu w kierunku SARS coV2  warunkach domowych, WSSE w Kielcach nie przyjmuje…

Read more

Telefonuje NFZ do lekarza i.. grozi karami

Kontrolerzy NFZ dokonują „telefonicznej weryfikacji dostępności do świadczeń”, podając się za pacjentów. Jeśli nie udaje im się od razu dodzwonić lub umówić na wizytę tego samego dnia, świadczeniodawcy otrzymują pisma z groźbą kar umownych „z tytułu niezapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców”. Takie akcje od kilu tygodni zgłaszają podmioty POZ z rożnych regionów kraju. Świadczeniodawcy Porozumienia Zielonogórskiego…

Read more