Teleporady w mMedica

Szanowni Państwo, W najbliższych dniach wydany zostanie Moduł Teleporady w mMedica.  Moduł Teleporady wykorzystuje komunikację audio-wideo, pozwala na realizację porad lekarskich z pacjentami. Funkcja ta jest uruchamiana bezpośrednio z okna obsługi wizyty w systemie mMedica, a od strony pacjenta wymagana jest jedynie możliwość odbierania SMS’ów i dostęp do przeglądarki internetowej. Podstawowe funkcje: Zapewnia lekarzowi pełen dostęp do danych…

Read article

KOMUNIKAT – ZASADY STWIERDZANIA ZGONU

Zarząd Funkcyjny Federacji PZ przypomina iż w większości przypadków do stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu nie jest zobowiązany lekarz poz, lecz osoba powołana do tego celu przez właściwego starostę. Lekarz poz nie jest zobowiązany do stwierdzania zgonu (choćby zmarły był jego pacjentem i złożył u niego deklarację wyboru) jeśli: 1. Nie jest lekarzem, który leczył…

Read article

Minister zdrowia wydał rozporządzenie określające zasady pochówku zmarłych na koronawirusa.

Jakub Oworuszko 3 kwietnia https://polskatimes.pl/ Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowe zasady dotyczące postępowania ze zwłokami osób zmarłych na COVID-19. Zmienione rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi opublikowano w piątek w Dzienniku Ustaw.  Jak czytamy w najnowszym rozporządzeniu ministra zdrowia, w przypadku zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19, koronawirus) należy: 1) przeprowadzić…

Read article

Informacja prasowa

Lekarze rodzinni leczą setki tysięcy pacjentów dziennie – nie tylko przez telefon  Porozumienie Zielonogórskie przeanalizowało statystyki udzielanych porad w wybranych stu swoich przychodniach POZ w różnych regionach kraju. Z zestawienia wynika, że w ciągu jednego tygodnia pomoc uzyskało w tych podmiotach ponad 80 tysięcy pacjentów, licząc teleporady  lekarzy, pielęgniarek i położnych, bezpośrednie wizyty lekarskie i pielęgniarskie…

Read article

COVID 19 – wsparcie przedsiębiorców realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy

Szanowni Państwo Pracodawcy, którym na skutek pandemii koronowirusa spadły obroty, będą mogli starać się o dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie, jeżeli z powodu pandemii wartość ich obrotów spadła o co najmniej 30 procent. W takiej sytuacji będą mogli wnioskować o dofinansowanie unijne pokrywające 50 procent minimalnego wynagrodzenia pracowników.…

Read article

Informacja

Urzędnicy i politycy lepiej wyposażeni w środki ochronne od lekarzy  – Z przerażeniem stwierdzam, że służby, urzędnicy czy politycy w sejmie są dużo lepiej wyposażeni w środki ochrony osobistej niż lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Nie takie powinny być priorytety. Chyba, że mamy pomysł, kto zastąpi medyków, jeśli zostaną zarażeni – mówi prezes Porozumienia Zielonogórskiego…

Read article

Jakie choroby powodują większą podatność na zakażenie COVID-19

Informacje o ciężkim przebiegu i większej śmiertelności COVID-19 u osób chorujących przewlekle niepokoją pacjentów z tej grupy.  Lekarze zalecają jednak zachowanie spokoju i rygorystyczne przestrzegania zasad profilaktyki. Chorzy przewlekle muszą chronić się przed zakażeniem koronawirusem w jeszcze większym stopniu niż pozostali, ze względu na grożący im cięższy przebieg COVID19. -Nie wiemy jeszcze wszystkiego na temat…

Read article

Potrzebne jednolite procedury – jest chaos i sprzeczne wytyczne

O pilne ujednolicenie procedur związanych z zasadami postępowania personelu medycznego w toku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zwróciło się do Głównego Inspektora Sanitarnego Porozumienie Zielonogórskie. Federacja proponuje przygotowanie pod egidą GIS telekonferencji w szeroki gronie ekspertów, w efekcie której doszłoby do ustalenia jednolitych zaleceń dla  poradni lekarskich. Powinni w niej uczestniczyć konsultanci w dziedzinie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej,…

Read article

Doprecyzowanie wywiadu w teleporadzie

TELEPORADA Przypominam przy teleporadzie proszę o przeprowadzenie wywiadu dotyczącego kwalifikacji do grupy epidemiologicznej A ; B ; C , a w obecnej sytuacji, czy chory przebywa na kwarantannie lub jest objęty nadzorem sanitarnym.  Proszę o tym pamiętać . Pozdrawiam Leszek Kryczka

Read article

Zamykane poradnie specjalistyczne? To możliwe, jeśli nie będzie lepszego finansowania

– Konieczne jest natychmiastowe i radykalne zwiększenie wyceny świadczeń zdrowotnych w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przeciwnym razie nastąpi odpływ kadry i zamykanie poradni, a pacjenci, których nie stać na korzystanie z usług prywatnych gabinetów, będą mieli ograniczony dostęp do opieki specjalistów – przestrzega ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik. Jak zauważa Andrzej Zapaśnik, w związku…

Read article

Komunikat z telekonferencji FPZ w dniu 21.03.2020r.

1. Zwiększenie do ponad 2 godz. teleporad tygodniowo. Przychodnie zamknięte. Udzielamy teleoprad, a w pojedynczych uzasadnionych przypadkach umawiamy chorego na konkretną godzinę i w pełnym zabezpieczeniu ochronnym całego personelu medycznego, badamy osobiście pacjenta. 2. Dodatkowe finansowanie dla POZ na zakupienie sprzętu ochronnego, ponieważ oprócz 5 l. płynu dezynfekcyjnego, nic POZ nie otrzymał. 3. Skutki prawne…

Read article