Sprawozdanie z Zarządu i Walnego z dnia 26.06.2021

Od 1 lipca chcemy pracować, ale nfz odmówił przyjcie aneksów które przesłaliśmy wiec nie możemy pracować; Możliwe, ze ktoś z nfz będzie się kontaktował aby sprawę zamknąć w weekend; to konkretny sygnał; Czas wyciszenia, bo są szanse na rozmowy; Ustalenia po rozmowie i uzgodnienia będą natychmiast, nawet w niedziele wieczorem; Od czasu Arułkowicza nikt w…

Read article

WAŻNE !!! Kontraktowanie POZ – Nadzwyczajne Video-konferencyjne spotkanie wszystkich podmiotów zrzeszonych w Federacji Porozumienie Zielonogórskie FPZ 26.06.2021 (sobota)

Szanowni Państwo,W związku z procesem negocjacji związanych z kontraktowaniem na kolejny okres  informujemy, iż dnia (26.06.2021 – sobota) o godzinie 16/00 odbędzie  się nadzwyczajne video – telekonferencyjne spotkanie wszystkich członków z Zespołem Negocjacyjnym którego celem będzie przedstawienie aktualnej sytuacji i sposobu postępowania  zrzeszonych członków. Spotkanie odbędzie się  przy wykorzystaniu aplikacji Teams. Dla bezpieczeństwa uczestnicy logują…

Read article

Lekarze rodzinni krytykują zmiany w finansowaniu teleporad

Narodowy Fundusz Zdrowia chce od września premiować tych lekarzy rodzinnych, którzy udzielą mniej teleporad dla osób w wieku 40 plus. Zdaniem lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim zmiany te uderzą nie tylko w przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, ale i pacjentów przewlekle chorych. Nie będą mogli im już zdalnie wystawiać recept.   Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował…

Read article

Informacja prasowa: Lekarze POZ kozłem ofiarnym nieudolności resortu zdrowia

– Nie przedłużając umów z podmiotami podstawowej opieki zdrowotnej z powodu dużego odsetka teleporad, minister zdrowia zwalnia z pracy lekarzy bez wysłuchania racji drugiej strony, pozbawia pacjentów opieki, a ponadto „przykrywa” nieudolne decyzje, które doprowadziły do zwiększenia śmiertelności w Polsce – uważają lekarze Porozumienia Zielonogórskiego, oburzeni wczorajszymi decyzjami ministra Adama Niedzielskiego. ­­ Podczas wczorajszej konferencji…

Read article

Porozumienie Zielonogórskie proponuje kompromis w sprawie umów

30 czerwca br. upływa termin obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w tysiącach przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma szans, by do tego czasu zakończyły się negocjacje między NFZ a środowiskiem świadczeniodawców POZ w sprawie warunków ich przedłużenia. W związku z tym Porozumienie Zielonogórskie, w trosce o pacjentów, którzy nie mogą zostać bez opieki,…

Read article

KOMUNIKAT ZARZĄDU FUNKCYJNEGO FEDERACJI PZ

W związku z rozesłanymi przez poszczególne oddziały NFZ komunikatami dotyczącymi obowiązku złożenia do piątku 25 czerwca podpisanych aneksów do umów o udzielanie świadczeń, informujemy, iż tak określony termin nie znajduje pokrycia w przepisach prawa. W szczególności nic nie stoi na przeszkodzie w podpisaniu aneksów do umów w terminie późniejszym, co też wielokrotnie dotychczas miało miejsce.…

Read article

Pismo do NFZ

Koleżanki i Koledzy, W dniu dzisiejszym zostało wysłane pismo do NFZ Kielce o przedłużenie aneksu z zakresu POZ na okres od 01.07.2021 do 15.07.2021r. Leszek Kryczka

Read article

STANOWISKO Nr 72/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

18 czerwca 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło: STANOWISKO Nr 72/21/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu…

Read article

Zalecenia Zarządu Funkcyjnego na najbliższe dni.

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy, przesyłamy zalecenia Zarządu Funkcyjnego na najbliższe dni: 1. Załącznik do regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego (w załączeniu), który należy przesłać swoim członkom, a wprowadzić decyzją kierownika podmiotu od 1 lipca 2021r. i upublicznić 30.06.2021r. 2. Szablon pisma prezesów do dyrektorów OW NFZ – wniosek o przedłużenie umów do 15.07.2021r. do wysłania…

Read article