PILNY komunikat !!!

Szanowni Państwo Aneksy podpisane złożyliśmy do NFZ w dniu 28.07.2022r. Nowe aneksy proszę złożyć tak jak poprzednio u Pani Lucyny w naszym biurze w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej. W czwartek Zarząd Funkcyjny ma spotkanie w MZ i centrali NFZ. Wieczorem w dniu 04.08.br. mamy ogólnopolski Zarząd, po którym ukaże się komunikat. Proszę o solidarność z POZ…

Read article

List do członków

Koleżanki i Koledzy, Po udanej akcji składania aneksów do umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, którą przeprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu czekają nas następne kroki. Obecnie wystawiamy rachunki za miniony miesiąc na szablonach ze starymi stawkami. Takie szablony dostali wszyscy, również ci, którzy nie są członkami Federacji i podpisali aneksy. Kwestia nowych, wyższych stawek pozostaje otwarta.…

Read article

Informacje dotyczące nowych aneksów dla POZ

Szanowni Państwo Poniżej przekazuję informacje dotyczące nowych aneksów dla POZ – aneksów tych na chwilę obecną nie generujemy i nie podpisujemy. Rachunki za miesiąc lipiec są generowane dla wszystkich podmiotów POZ (niezależnie czy ktoś podpisał aneks czy go podpisze np. dzisiaj) według “starych” stawek

Read article

Komunikat

Koleżanki i Koledzy,Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie wyraża ogromne uznanie za Wasze zaangażowanie, sprawność i skuteczność w przeprowadzeniu akcji odsyłania aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wspólnie pokazaliśmy, że jesteśmy jednością – organizacją, która potrafi się zjednoczyć dla wspólnego dobra, bo po to przecież powstaliśmy i o to razem walczymy – o nas i o…

Read article

Zarządzenie 96/2022/DSOZ

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2022 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie  Nr 96/2022/DSOZ, które weszło w życie z dniu 28.07.2022 r. (dzisiaj). Przypominamy, że dwa dni wcześniej tenże Prezes wydał Zarządzenie Nr 93/2022/DSOZ. Celem porównania Zarządzeń przesyłamy poniżej linki do obu tych Zarządzeń:  93/2022/DSOZ oraz 96/2022/DSOZ. Jednocześnie informujemy, że Związki wojewódzkie PZ w dniu dzisiejszym…

Read article

Uzupełnienie – Aneksy do umów instrukcja

Szanowni Państwo, Przesyłamy uzupełnienie wynikające z pojawiających się pytań: 1.Należy wydrukować i wysłać dwa aneksy z podpisem świadczeniodawcy. 2.Załączniki również należy wydrukować dwa z podpisem świadczeniodawcy. 3.Pismo do NFZ  (związkowe) będziemy wysyłać po zebraniu podpisanych aneksów w związkach. Z poważaniem Daniel Kowalczyk Sekretarz Federacji PZ

Read article

Aneksy do umów instrukcja

Szanowni Państwo, Zarząd Federacji PZ informuje, iż po przeprowadzeniu analiz i konsultacji dotyczących przekazanych świadczeniodawcom POZ aneksów do umów, postanowił przyjąć przygotowane aneksy, z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej: 1. Każdy ze świadczeniodawców winien wydrukować przekazany przez NFZ aneks do umowy. 2. Po wydrukowaniu aneksu, każdy ze świadczeniodawców powinien: – wykreślić zapis zawarty w §…

Read article

Zbieranie danych o kosztach i wynagrodzeniach

Szanowni Państwo W związku z błędami w rekomendacji AOTMiT zatwierdzonej przez MZ w wysokości 6,26% na wzrost wynagrodzeń i pokrycie kosztów inflacji w POZ chcielibyśmy zebrać twarde dane do walki o właściwą wycenę. Dlatego prosimy o wypełnienie załączonej tabelki (nie zbieramy danych podmiotu – jedynie województwo) zwracając uwagę na: – dane o wynagrodzeniach dotyczą czerwca…

Read article

Aneksy – informacja

Szanowni Państwo Przypominam, że zgodnie z rekomendacją Federacji Porozumienie Zielonogórskie nadal nie podpisujemy aneksów wprowadzających w życie zarządzenie nt 79/2022/DSOZ  (oznacza to między innymi, że do czasu podpisania aneksów nie obowiązuje nas wykonywanie dodatkowych badań wprowadzonych budżetem powierzonym). O dalszych decyzjach będziemy wkrótce  informować.

Read article

Inf. pras. Czy POZ z małych ośrodków przestaną istnieć?

O brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia mówi się od dawna, podobnie jak o potrzebie wdrożenia pilnych rozwiązań, które przyciągną kadrę. Zarówno dyrektorzy szpitali, AOS, jak i POZ, muszą dzisiaj mierzyć się z wyzwaniami, które w krótkim czasie spadły na ich barki. Szalejąca inflacja i gwałtownie rosnące koszty utrzymania, kolejna fala COVID-19 oraz zmiany, które…

Read article

Decyzja Zarządu Funkcyjnego PZ

  Zarząd funkcyjny zdecydował o wystąpieniu do   NFZ o zmianę zapisów umowy dotyczących okresu wypowiedzenia, który   bez uzgodnienia z nami został wydłużony  z 45 na 90 dni.   Decyzję o podpisaniu lub nie podpisywaniu aneksów podejmie Zarząd   Federacji w następnym tygodniu.   Zarząd Funkcyjny PZ

Read article