Informacja z posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy. Uczestniczyłem dzisiaj w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia jako ekspert  Pracodawców RP desygnowany  tam przez Porozumienie Zielonogórskie. Zabrałem głos na temat aneksów, podwyżek płac  i związanej z tym postawy NFZ i MZ. Nadmieniłem, że po 7 latach od obowiązywania zapisu o 45 dniowych wypowiedzeniach umów Prezes NFZ jednostronnie postanowił…

Read article

Pismo do NFZ w temacie aneksów

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie w dniu dzisiejszym przesłał stanowcze pismo do prezesa NFZ ministra zdrowia. Czekamy na efekty tego pisma. Nadal nie podpisujemy nowych aneksów. Z pozdrowieniem Wiceprezes Federacji PZ Marek Twardowski

Read article

Ankieta w temacie koordynacji

Szanowni Państwo, Zwracamy się do wszystkich członków Związku z apelem o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie informacji z jak największej liczby placówek POZ, zarówno małych jak i dużych, dotyczących ich gotowości do planowanego przez MZ/NFZ od 1.10.br. wdrożenia opieki koordynowanej (OK). Przedstawiamy opis ogólnych założeń OK w POZ, a pod nim…

Read article

Inf. pras. W 40 proc. poradni POZ zabraknie środków. Kto odpowie za śmierć małych poradni?

Czy specjaliści medycyny rodzinnej, którzy reprezentują mieszkańców zarówno dużych miast, jak i małych miejscowości, krzyczą zbyt cicho, dlatego ich głos milknie w morzu innych? Kogo interesuje los pacjenta, który w wielu miejscach w Polsce ma trudność z dostępem do specjalistyki, a za chwilę może również stracić dostęp do lekarza POZ? Po konferencji AOTMiT lekarze rodzinni…

Read article

Podkarpacie także nie podpisuje nowych-starych aneksów.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo Dzisiaj odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu FPZ w formie videokonferencji, ustaliliśmy, że nadal nie podpisujemy kolejnych aneksów z zakresu POZ. W przypadku województwa podkarpackiego są to aneksy wystawione na Portal Świadczeniodawcy w dniu 29.07.2022 ( dla niektórych podmiotów może być dzień wcześniej lub dzień później). Aneksy te zawierają m. in.…

Read article

PILNY komunikat !!!

Szanowni Państwo Aneksy podpisane złożyliśmy do NFZ w dniu 28.07.2022r. Nowe aneksy proszę złożyć tak jak poprzednio u Pani Lucyny w naszym biurze w Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej. W czwartek Zarząd Funkcyjny ma spotkanie w MZ i centrali NFZ. Wieczorem w dniu 04.08.br. mamy ogólnopolski Zarząd, po którym ukaże się komunikat. Proszę o solidarność z POZ…

Read article

List do członków

Koleżanki i Koledzy, Po udanej akcji składania aneksów do umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, którą przeprowadziliśmy w ubiegłym tygodniu czekają nas następne kroki. Obecnie wystawiamy rachunki za miniony miesiąc na szablonach ze starymi stawkami. Takie szablony dostali wszyscy, również ci, którzy nie są członkami Federacji i podpisali aneksy. Kwestia nowych, wyższych stawek pozostaje otwarta.…

Read article

Informacje dotyczące nowych aneksów dla POZ

Szanowni Państwo Poniżej przekazuję informacje dotyczące nowych aneksów dla POZ – aneksów tych na chwilę obecną nie generujemy i nie podpisujemy. Rachunki za miesiąc lipiec są generowane dla wszystkich podmiotów POZ (niezależnie czy ktoś podpisał aneks czy go podpisze np. dzisiaj) według “starych” stawek

Read article

Komunikat

Koleżanki i Koledzy,Zarząd Federacji Porozumienie Zielonogórskie wyraża ogromne uznanie za Wasze zaangażowanie, sprawność i skuteczność w przeprowadzeniu akcji odsyłania aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wspólnie pokazaliśmy, że jesteśmy jednością – organizacją, która potrafi się zjednoczyć dla wspólnego dobra, bo po to przecież powstaliśmy i o to razem walczymy – o nas i o…

Read article

Zarządzenie 96/2022/DSOZ

Informujemy, że w dniu 27 lipca 2022 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie  Nr 96/2022/DSOZ, które weszło w życie z dniu 28.07.2022 r. (dzisiaj). Przypominamy, że dwa dni wcześniej tenże Prezes wydał Zarządzenie Nr 93/2022/DSOZ. Celem porównania Zarządzeń przesyłamy poniżej linki do obu tych Zarządzeń:  93/2022/DSOZ oraz 96/2022/DSOZ. Jednocześnie informujemy, że Związki wojewódzkie PZ w dniu dzisiejszym…

Read article