Blog list – Classic

Komunikat – odpady komunalne

Zarząd Federacji PZ informuje, iż  zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 1c ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, umowy, które przedsiębiorcy (w tym podmioty lecznicze) zawierają w zakresie odbioru odpadów komunalnych – muszą obejmować wszystkie frakcje odpadów komunalnych.  Nawet w sytuacji, w której w danym podmiocie dana frakcja odpadów nie jest w…

Read more

Blog list – Classic with dividers

Komunikat – odpady komunalne

Zarząd Federacji PZ informuje, iż  zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 1c ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, umowy, które przedsiębiorcy (w tym podmioty lecznicze) zawierają w zakresie odbioru odpadów komunalnych – muszą obejmować wszystkie frakcje odpadów komunalnych.  Nawet w sytuacji, w której w danym podmiocie dana frakcja odpadów nie jest w…

Read more

Dodatkowe informacje dotyczące stwierdzania zgonów – samobójstwa

Szanowni Państwo W związku z sytuacjami, w których od lekarzy POZ policja lub prokuratura żąda stwierdzania zgonu w sytuacji śmierci, która nastąpiła wskutek samobójstwa w załączeniu przekazuję dodatkowe informacje oparte na obowiązujących przepisach dotyczące sposobu postępowania w takich okolicznościach.

Read more

Blog list – Centered

Komunikat – odpady komunalne

Zarząd Federacji PZ informuje, iż  zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 1c ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, umowy, które przedsiębiorcy (w tym podmioty lecznicze) zawierają w zakresie odbioru odpadów komunalnych – muszą obejmować wszystkie frakcje odpadów komunalnych.  Nawet w sytuacji, w której w danym podmiocie dana frakcja odpadów nie jest w…

Read more

Blog list – Bottom overlap

Komunikat – odpady komunalne

Zarząd Federacji PZ informuje, iż  zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 1c ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, umowy, które przedsiębiorcy (w tym podmioty lecznicze) zawierają w zakresie odbioru odpadów komunalnych – muszą obejmować wszystkie frakcje odpadów komunalnych.  Nawet w sytuacji, w której w danym podmiocie dana frakcja odpadów nie jest w…

Read more

Dodatkowe informacje dotyczące stwierdzania zgonów – samobójstwa

Szanowni Państwo W związku z sytuacjami, w których od lekarzy POZ policja lub prokuratura żąda stwierdzania zgonu w sytuacji śmierci, która nastąpiła wskutek samobójstwa w załączeniu przekazuję dodatkowe informacje oparte na obowiązujących przepisach dotyczące sposobu postępowania w takich okolicznościach.

Read more

Blog list – Side overlap

Komunikat – odpady komunalne

Zarząd Federacji PZ informuje, iż  zgodnie ze znowelizowanym art. 6 ust. 1c ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, umowy, które przedsiębiorcy (w tym podmioty lecznicze) zawierają w zakresie odbioru odpadów komunalnych – muszą obejmować wszystkie frakcje odpadów komunalnych.  Nawet w sytuacji, w której w danym podmiocie dana frakcja odpadów nie jest w…

Read more