Uzupełnienie – Aneksy do umów instrukcja

Szanowni Państwo, Przesyłamy uzupełnienie wynikające z pojawiających się pytań: 1.Należy wydrukować i wysłać dwa aneksy z podpisem świadczeniodawcy. 2.Załączniki również należy wydrukować dwa z podpisem świadczeniodawcy. 3.Pismo do NFZ  (związkowe) będziemy wysyłać po zebraniu podpisanych aneksów w związkach. Z poważaniem Daniel Kowalczyk Sekretarz Federacji PZ

Aneksy do umów instrukcja

Szanowni Państwo, Zarząd Federacji PZ informuje, iż po przeprowadzeniu analiz i konsultacji dotyczących przekazanych świadczeniodawcom POZ aneksów do umów, postanowił przyjąć przygotowane aneksy, z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej: 1. Każdy ze świadczeniodawców winien wydrukować przekazany przez NFZ aneks do umowy. 2. Po wydrukowaniu aneksu, każdy ze świadczeniodawców powinien: – wykreślić zapis zawarty w §…

Zbieranie danych o kosztach i wynagrodzeniach

Szanowni Państwo W związku z błędami w rekomendacji AOTMiT zatwierdzonej przez MZ w wysokości 6,26% na wzrost wynagrodzeń i pokrycie kosztów inflacji w POZ chcielibyśmy zebrać twarde dane do walki o właściwą wycenę. Dlatego prosimy o wypełnienie załączonej tabelki (nie zbieramy danych podmiotu – jedynie województwo) zwracając uwagę na: – dane o wynagrodzeniach dotyczą czerwca…