Aneksy – przypomnienie

Koleżanki i Koledzy, Przypominamy, że nadal czekamy na podjęcie i zakończenie rozmów naszego Zespołu Negocjacyjnego z przedstawicielami rządu. Na ten moment proponowane przez NFZ zapisy w aneksie są nie do przyjęcia.  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy mamy 30 dni na ich podpisanie, nie 7 dni jak bezprawnie zażądał NFZ .  Podpisywaliśmy już umowy w styczniu…