#LeczęMimoWszystko

Koleżanki i Koledzy Prezesi. Zostaliśmy zaproszeni przez Kolegów z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy do projektu pod nazwą #LeczęMimoWszystko. To przedsięwzięcie, które ma pokazać solidarność braci lekarskiej w obliczu klęski zarazy pustoszącej nasze dotychczasowe życie. Niedostatek codziennych zwyczajowych relacji osobistych pomiędzy nami , naszymi pacjentami, nami i naszymi pacjentami zastępowany substytutami internetowych i telefonicznych kontaktów wyraźnie odbija się…