Aktualna sytuacja w POZ

Koleżanki i Koledzy. Kilka bardzo ważnych informacji: Nowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia, które wprowadziły zmiany do kwarantanny i izolacji dotyczą nas tylko w zakresie kilku obowiązków: informowania podczas teleporady pacjenta o czasie izolacji w warunkach domowych, którą nałożył najczęściej lekarz chorób zakaźnych ustalenie, czy określona przepisami izolacja trwająca 10 dni w przypadku braku objawów lub co…