Jakie choroby powodują większą podatność na zakażenie COVID-19

Informacje o ciężkim przebiegu i większej śmiertelności COVID-19 u osób chorujących przewlekle niepokoją pacjentów z tej grupy.  Lekarze zalecają jednak zachowanie spokoju i rygorystyczne przestrzegania zasad profilaktyki. Chorzy przewlekle muszą chronić się przed zakażeniem koronawirusem w jeszcze większym stopniu niż pozostali, ze względu na grożący im cięższy przebieg COVID19. -Nie wiemy jeszcze wszystkiego na temat…

Potrzebne jednolite procedury – jest chaos i sprzeczne wytyczne

O pilne ujednolicenie procedur związanych z zasadami postępowania personelu medycznego w toku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zwróciło się do Głównego Inspektora Sanitarnego Porozumienie Zielonogórskie. Federacja proponuje przygotowanie pod egidą GIS telekonferencji w szeroki gronie ekspertów, w efekcie której doszłoby do ustalenia jednolitych zaleceń dla  poradni lekarskich. Powinni w niej uczestniczyć konsultanci w dziedzinie epidemiologii, chorób zakaźnych, medycyny rodzinnej,…