Wysłane pisma

Koleżanki i Koledzy Prezesi Wojewódzcy.  Takie zdecydowane pisma zostały dziś wysłane przez Porozumienie Zielonogórskie do Prezesa NFZ i Ministra Zdrowia, w których domagamy się przekazania środków finansowych lekarzom POZ na zakup środków ochrony osobistej przed koronawirusem. Prosimy o przekazanie treści tych listów wszystkim członkom Waszych związków. Z pozdrowieniem Zarząd Funkcyjny Pismo do MZ:  Pismo do…

Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach

Kontaktujcie się z lekarzem tylko w pilnych sprawach Skierowanie do okulisty, badania zlecone w ramach profilaktyki – to tylko niektóre przykłady nie najpilniejszych w czasach epidemii spraw, z którymi pacjenci dzwonią do przychodni POZ, blokując telefon dla osób potrzebujących naprawdę pomocy. Lekarze rodzinni Porozumienia Zielonogórskiego apelują do pacjentów o odpowiedzialność i zachowanie rozsądku: poczekajcie z…