Nowy Regulamin Składek

Szanowni Państwo, Przypominam, że zgodnie z nowym regulaminem  składek – uchwałą od 1 marca (którą otrzymali Państwo przed walnym, a które w toku posiedzenia nie uległy zmianie) obowiązują nowe składki. Część związków płaci już według nowych składek, a część nadal według starych. Dlatego przypominam, że od 1 marca 2020 związek posiadający jednego delegata płaci 12…