KOMUNIKAT dotyczący odpłatności za zaświadczenia lekarskie dla pacjentów ubiegających się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+)

Federacja Porozumienie Zielonogórskie informuje, iż w dniu 22 grudnia 2019 roku weszła w życie zmiana art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprost ustaliła, iż zaświadczenia o stanie zdrowia wydawane w celu ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego 500+ są nieodpłatne dla pacjentów. Kwestia odpłatności za w/w zaświadczenia była przedmiotem…