Zwiazek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej

Sobota, 17 listopada 2018, Do końca roku 44 dni Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

zpoz.tbu.pl

Wiadomosci: Z regionu

2018-11-15 13:16:20

Nie dopuścimy do chaosu z wystawianiem zwolnień lekarskich
 

14 listopada we Wrocławiu spotkali się 
więcej >>

2018-11-13 11:29:56

KOMUNIKAT W SPRAWIE E-ZLA

W związku z wydaniem w dniu 06.11.2018 r

więcej >>

Jakie widzimy potrzeby dla dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0-18 lat

2018-11-09 09:38:50

więcej >>

12 listopada 2018

2018-11-09 09:37:03

więcej >>

2018-11-08 12:28:09

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WOLNEGO OD PRACY DNIA 12 LISTOPADA 2018

Informujemy, iż po podpisaniu przez Prezydenta ustawy przewidującej dzień 12 listopada Świętem Państwowym, dzień ten jest dniem wolnym od pracy, przy czym:

1. W tym dniu nie udzielają świadczeń świadczeniodawcy POZ.

2. Świadczeniodawcy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji udzielają świadczeń pacjentom, którzy na ten dzień mieli wcześniej umówione wizyty.

Przesyłamy także link do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia, potwierdzającej niniejszy komunikat:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-oraz-pracy-aptek-ogolnodostepnych-w-dniu-12-listopada-2018-r

 
 
Daniel Kowalczyk
więcej >>

2018-11-07 07:38:47

Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-ministerstwa-zdrowia-dotyczaca-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej-w-dniu-12-listopada-2018,7229.html

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do prac Senatu RP wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.
W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno – epidemiologicznych. 

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy
więcej >>

Wzór aneksu dla pielęgniarek i położnych

2018-10-11 20:07:18

więcej >>

Pokrycie podwyżek dla pielęgniarek i położnych

2018-10-11 20:04:01

więcej >>

Materiał dotyczący procedury podwyżkowej

2018-10-09 07:18:01

więcej >>

Instrkcja dotycząca łaczenia podwyżek

2018-10-09 07:12:14

więcej >>

PODWYŻKI DLA PIELĘGNIAREK

2018-10-08 20:49:18

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami przesyłamy kompleksowy materiał dotyczący procedury
podwyżkowej.


więcej >>

2018-09-29 06:53:48

UWAGA

w tutejszym oddziale NFZ na tych z Państwa , których umowy POZ kończą się 30 września br - czekają 

więcej >>

Negocjacje w sprawie przedłużenia umów POZ

2018-09-27 22:17:06

więcej >>

List otwarty do Premiera

2018-09-26 08:08:25

więcej >>

Pilne zebranie środa (26.09.2018) o godzinie 15

2018-09-25 08:07:38

więcej >>

Wróć do góry