Zwiazek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej

Piątek, 22 listopada 2019, Do końca roku 39 dni Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

zpoz.tbu.pl


Wyświetl wiadomości: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Wiadomości

Z regionu

Zakładanie IKP w praktykach POZ

Dodal: admin dnia 2019-11-19 18:19:31

Komentarze  (0)  (czytane 37 razy)

Z regionu

Ankieta naukowa

Dodal: admin dnia 2019-11-12 18:38:30

Komentarze  (0)  (czytane 28 razy)

Z regionu

Szkolenie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dodal: admin dnia 2019-10-28 19:40:54
CSIOZ AkademiaChcesz się dowiedzieć więcej - kliknij

Pismo do pobrania: pobierz wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 76 razy)

Z regionu

KOMUNIKAT

Dodal: admin dnia 2019-10-04 10:19:12

Komentarze  (0)  (czytane 77 razy)

Z regionu

Grypa 2019 - informacja

Dodal: admin dnia 2019-09-16 13:48:52

Komentarze  (0)  (czytane 58 razy)

Z regionu

Porozumienie Zielonogórskie skuteczne w walce z biurokracją

Dodal: admin dnia 2019-09-09 23:04:24

Po raz kolejny dzięki działaniom Porozumienia Zielonogórskiego udało się zlikwidować zbędne obciążenie biurokratyczne w podstawowej opiece zdrowotnej. Porozumienie Zielonogórskie przekonało prezesa NFZ i ministra zdrowia, by nie trzeba było co miesiąc składać do oddziałów wojewódzkich NFZ oświadczenia o wypłacaniu podwyżek dla pielęgniarek. Obowiązek ten, określony w załączniku  nr 6 zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, został uchylony w zarządzeniu z 30 sierpnia br. 


To jeden z wielu sukcesów Federacji w walce z biurokracją w ochronie zdrowia w ciągu ostatnich tygodni. Działania Porozumienia Zielonogórskiego sprawiły, że minister zdrowia wycofał się z nałożenia na podmioty POZ zbędnego obowiązku, który wprowadził w lipcu br., czyli pisemnego informowania NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed funduszem. Taki obowiązek został wprowadzony w zmienionym 11 lipca br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Według §41a załącznika do tego rozporządzenia, taka informacja miała być przekazywana jednorazowo do końca sierpnia, a w kolejnych miesiącach przy każdej zmianie. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego podjął w tej sprawie intensywne działania, które okazały się skuteczne. Ostatecznie w opublikowanym 28 sierpnia br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapis ten został uchylony.  


Porozumienie Zielonogórskie od lat walczy z nakładaniem na podmioty POZ zbędnych obowiązków, które niepotrzebnie zabierają lekarzom czas dla pacjentów. Ostatnio Porozumienie Zielonogórskie zaprotestowało przeciwko stosowaniu przez poradnie POZ standardu rachunku kosztów na potrzeby analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które miało wejść w życie od przyszłego roku. Argumenty Federacji przeciwko takiemu rozwiązaniu zostały wysłuchane, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznej (podpisanej już przez prezydenta) wersji Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Obecnie przepisów dotyczących rachunku kosztów nie stosuje się wobec podmiotów udzielających świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, a także podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.


Porozumienie Zielonogórskie miało też ogromny wpływa na kształt przełomowego pakietu przepisów dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia. Eksperci Federacji byli obecni podczas prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów e-zdrowia. Znalazło się w niej wiele rozwiązań postulowanych przez Porozumienie Zielonogórskie. Np. wydłużenie okresu realizacji recepty Federacja postulowała jeszcze za czasów ministra Bartosza Arłukowicza, gdy nie było mowy o e-recepcie. Postulat ten wynikał przede wszystkim z troski o pacjentów chorujących przewlekle. Porozumienie Zielonogórskie od lat domagało się zniesienia obowiązku określania poziomu refundacji przez lekarza wypisującego recepty. Ten postulat wprawdzie nie został spełniony do końca, ale wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego jest krokiem w dobrym kierunku. Działania Federacji przyczyniły się także do umożliwienia lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym. Skończy to prawny absurd, gdy lekarz wystawiający receptę  musiał się stosować ściśle do ChPL, ale pacjent mógł w aptece uzyskać zamiennik.


  To tylko jedne z wielu przykładów antybiurokratycznych działań Porozumienia Zielonogórskiego, które przynoszą efekty z korzyścią dla lekarzy POZ, ale przede wszystkim pacjentów. wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 25 razy)

Z regionu

Informacje o projekcie w ramach programu profilaktyki: Profilaktyka nowotworów skóry

Dodal: admin dnia 2019-09-05 21:00:52


Szanowni Państwo ,

Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie PROFILAKTYKA RAKA SKÓRY zgłoszenia przyjmuje Kamila Juchnowska - tel. 692 282 326 

1. Nazwa projektu: 

WyRaS - Wykryj Raka Skóry (POWR.05.01.00-00-0007/18) – projekt realizowany przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach programu profilaktyki: Profilaktyka nowotworów skóry 

2. Okres realizacji: 2019-2022 (4 lata)

3. Przewidywana liczba lekarzy POZ uczestniczących w projekcie: 40 (każdy otrzyma dermatoskop) z trzech województw - podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego

4. Przewidywana liczba pacjentów skierowanych przez lekarzy POZ do Kliniki Dermatologii: 1000 (ok. 250/rok) czyli ok. 25/ lekarza POZ.

5. Wynagrodzenie dla lekarza POZ za jednego pacjenta skierowanego do Kliniki Dermatologii – 48 PLN brutto

6. Docelowa grupa pacjentów w zakresie badań przesiewowych

a) osoby w wieku 50-64 lata,

b) osoby w wieku 15-49 lat w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion

oraz osoby po 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo.

7. W ramach programu zostanie uruchomiona strona internetowa, poprzez którą pacjenci będą mogli się rejestrować na badanie dermatoskopowe w Klinice Dermatologii.wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 32 razy)

Z regionu

Mniej biurokracji - zniesienie załącznika nr 6

Dodal: admin dnia 2019-09-01 11:54:29

Komentarze  (0)  (czytane 67 razy)

Z regionu

Codzienne raportowanie kolejek nie dla wszystkich wykonalne

Dodal: admin dnia 2019-07-17 10:25:34

Na wniosek Porozumienia Zielonogórskiego Dyrekcja Centrali NFZ rekomendowała  Dyrektorom Oddziałów by pozytywnie opiniowali pisma Świadczeniodawców o wyrażenie zgody na raportowanie kolejek raz w tygodniu.

 

Sekretarz Federacji 

Daniel Kowalczykwiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 57 razy)

Z regionu

Codzienne raportowanie kolejek nie dla wszystkich wykonalne

Dodal: admin dnia 2019-07-11 12:30:06

Miało być mniej biurokracji w podmiotach leczniczych, ale w praktyce wciąż dokłada się im nowych obowiązków.  Wbrew apelom wielu środowisk pracodawców od 1 lipca br. wprowadzono dla świadczeniodawców AOS i szpitali obowiązek codziennego raportowania pierwszego wolnego terminu w kolejkach do godz. 10. 


Sprawę poruszyła podczas ostatniej sejmowej komisji zdrowia Joanna Zabielska-Cieciuch, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. Paradoksalnie, tematem posiedzenia była informacja resortu zdrowia o… możliwości ograniczenia liczby obowiązków dokumentacyjnych związanych ze świadczeniami medycznymi.


- Zwróciłam uwagę, że obowiązek codziennego raportowania kolejek, co do tej pory wymagane było raz w tygodniu, jest w wielu przypadkach trudny do zrealizowania - mówi Joanna Zabielska-Cieciuch. - Np. małe podmioty, które pracują 3-4 razy w tygodniu i udzielają świadczeń od godz. 12., nie wiedzą nawet, jak to logistycznie rozwiązać. Z punktu widzenia pacjentów nowy obowiązek zapewne jest korzystny, jednak niektórym podmiotom przysparza sporych problemów, co jest także związane z niewydolnością systemów informatycznych NFZ. 


Zdaniem Zabielskiej-Cieciuch, problemu by nie było, gdyby raportowanie odbywało się niejako automatycznie, jak np. jest to w przypadku sprawdzania listy w e-wuś. Bez dobrego programu jest to jednak niemożliwe. 


Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” wcześniej zwróciła się do ministra zdrowia z wnioskiem o pilne podjęcie prac legislacyjnych mających na celu złagodzenie rygoru raportowania i powrót do poprzednio obowiązujących zasad - czyli raportowania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń jedynie raz w tygodniu. Porozumienie Zielonogórskie argumentuje, że tak istotna zmiana jest dokuczliwa i trudna do zrealizowania dla sporej części, szczególnie mniejszych poradni AOS. Nie będą one w stanie podołać nowym obowiązkom z przyczyn technicznych czy też z uwagi na niewielką liczbę zatrudnionego personelu. Wprawdzie ustawodawca dopuszcza możliwość raportów raz w tygodniu z powodu ograniczonych możliwości technicznych świadczeniodawcy, ale tylko za zgodą dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.  Jednak zgodnie z informacjami przekazanymi Porozumieniu Zielonogórskiemu  przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ma on zamiar jedynie w wyjątkowych sytuacjach korzystać z tego przepisu i rygorystycznie podchodzić do nowych obowiązków.wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 23 razy)

Z regionu

POZ nie może zastępować medycyny pracy

Dodal: admin dnia 2019-07-11 12:29:07

Już nie tylko uczestnicy zorganizowanych form wypoczynku przychodzą do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej po zaświadczenia o braku przeciwskazań, ale także wychowawcy i opiekunowie. Ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Szeląg podkreśla, że także w ich przypadku żądania zaświadczenia są bezpodstawne i apeluje do lekarzy POZ, by nie ulegali naciskom.


 - Stanowisko opiekuna i wychowawcy na koloniach czy obozach dla dzieci jest pracą - wyjaśnia Joanna Szeląg. - Jeśli więc wymaga kwalifikacji lekarskiej, to jest nią kwalifikacja z zakresu medycyny pracy, a nie POZ. Spotykamy się czasem z tłumaczeniem, że ktoś podejmuje się roli wychowawcy w ramach wolontariatu, a wiec nieodpłatnie (np. podczas wyjazdów organizowanych przez organizacje społeczne). Z punktu widzenia prawa nie ma to jednak żadnego znaczenia. lekarz POZ nie wystawia zaświadczeń o braku przeciwwskazań do takiej pracy, niezależnie od tego, czy jest ona płatna, czy nie. Kandydat na wychowawcę powinien otrzymać skierowanie do specjalisty medycyny pracy, z określeniem zagrożeń związanych z danym stanowiskiem. 


Niektórzy lekarze POZ jednak ulegają naciskom i prośbom pacjentów. Wystawiają zaświadczenia, nie biorąc pod uwagę, że tym samym biorą na siebie odpowiedzialność.  


- Nie należy tego robić - apeluje Joanna Szeląg. - Jak każde zaświadczenie, tak i to, niesie ze sobą określoną odpowiedzialność i wymaga określonych kompetencji. W tym przypadku są to kompetencje specjalisty medycyny pracy, a nie lekarza POZ. wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 20 razy)
Wróć do góry